'Paradijs' projecten

Op zoek naar het paradijs
Twee happen uit dezelfde appel?

Anne Verhoijsen werkte de afgelopen jaren aan een werk waarbij het paradijs centraal staat. Eerder, 2002, behandelden Martin en Inge Riebeek hetzelfde thema in een vorm die op het eerste gezicht veel op die van Verhoijsen lijkt.

Door Geraart Westerink

Het paradijs heeft veel gezichten
Het Bijbelboek Genesis 3 markeert een cruciale fase in de (cultuur-) geschiedenis van de (westerse) wereld. Het tekent het verhaal op van Adam en Eva die, als eerste mensen, geconfronteerd worden met verleidingen en meteen voor de bijl gaan. Aangemoedigd door de als slang vermomde duivel, eten zij - zonder echte noodzaak - van de enige vrucht die voor hen verboden is. Als straf worden ze uit het paradijs verbannen. Dat betekent het einde van een zorgeloos bestaan en het begin van een leven vol potentiële problemen en ontberingen, waar hun nageslacht tot op de huidige dag mee worstelt. Eén foutieve stap van onze veronderstelde oerouders zadelde ons op met aangeboren schuld, eigen verantwoordelijkheid, een bewerkelijke verstandhouding tussen man en vrouw en alle daaraan verbonden consequenties, waaronder het probleem van doeltreffende en harmonieuze communicatie.

Universeel 
De beschreven sleutelscène uit het leven van Adam en Eva speelt niet alleen een rol in het christendom, maar ook in de Joodse en Islamitische religie, en vormt daardoor een gemeenschappelijk kenmerk in een tijdperk waarin vooral de onderlinge verschillen lijken te worden benadrukt. Het verhaal is dus niet alleen een illustratie van de kracht en het potentiële gevaar van (manipulatieve) communicatie, maar kan ook een verbinding tussen bevolkingsgroepen leggen. Het is dat uitgangspunt dat Anne Verhoijsen aansprak en dat zij omzette in een omvangrijk project, waarmee ze onder meer ‘onze rol in de samenleving en onze geworteldheid in eeuwenoude verhalen en tradities’ wil verkennen. Voor de realisatie van het project vond zij onderdak bij de Stichting Kosmopolis, die zich inzet voor ontmoeting, dialoog en verbinding tussen burgers via kunst, cultuur en debat.

Wilt u het hele artikel lezen, neem dan een abonnement, of vraag een proefnummer aan.Comments