Beelden 1#2010


Beelden 1#2010, jaargang 13, nr. 49

Van alle artikelen kunt u korte lemma's lezen door de titel aan te klikken.


Inhoud

6 Sophie Calle, Riet van der Linden

7 Carsten Höller, Peke Hofman

8 Niet Normaal, Riet van der Linden

10 Sandro Setola, Sya van ’t Vlie

11 Hans van der Ham, Tine van de Weyer

12 Germaine Kruip, Ans van Berkum

13 Mariëlle van den Bergh, Carina van der Walt

14 Joost Claassen, Etienne Boileau

16 Barbara Polderman, Jet van der Sluis

17 Carolein Smit, Antonie den Ridder

18 Paul de Reus, Tine van de Weyer

19 Rob Voerman, Eleonoor van Beusekom

20 Poëzie Brugge, Judith van Beukering

22 Penningen, Piet Augustijn

23 Lingam, Els Vegter

24 voorBEELDEN II, Sya van ‘t Vlie

25 Tamar Frank, Jet van der Sluis

26 Rein Jelle Terpstra, Beatrijs Schweitzer

27 Paul de Kort, Piet Augustijn

28 Verwantschap, Els Vegter

30 Kunst in commissie, Antonie den Ridder

31 Tijdschriften, Judith van Beukering

33 Verzamelaars: Ron Klein Breteler, Etienne Boileau

35 Henry Moore, Anne Berk

36 Boeken, Astrid Tanis

 

Redactioneel

Het volgende nummer is het 50ste nummer van Beelden onder mijn redactie. Helemaal kloppen doet dit echter niet. We gaven namelijk eind 1997 een 0-nummer als een soort proefexemplaar uit. Zouden we dit nummer meetellen dan is dit nummer dat u nu in handen heeft het 50ste nummer. Maar goed, een 0-nummer tel je niet echt mee. Als we echt verder tellen dan zitten we eigenlijk aan het 65ste nummer want tussen 1987 en 1990 kwamen er nog 15 nummers uit onder een andere redactie. Maar ook deze 15 nummers tellen niet echt mee.

De eerste 15 nummers kwamen voort uit het informatiebulletin voor leden en niet leden van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB). Deze reeks stopte halverwege 1990 omdat het voor de toenmalige redactie moeilijk was, naar eigen zeggen, om naast hun gewone werkzaamheden interessante kopij te verzamelen. Vervolgens is het een tijdje stil geweest, tot dat de toenmalige voorzitter van de NKvB, Roel Teeuwen, mij in 1997 vroeg om het hoofdredacteurschap op mij te nemen voor een nieuwe reeks. Indertijd kon ik niet voorzien dat ik twaalf en een half jaar lang het hoofdredacteurschap zou gaan voeren over een kwartaalblad voor ruimtelijk georiënteerde kunst. Inmiddels zijn we geen onderdeel meer van de Nederlandse King van Beeldhouwers, maar functioneren we als zelfstandig blad. We hebben een vaste plaats in het landschap van de kunsttijdschriften verworven, met een eigen persoonlijke benadering van tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte en boeken gerelateerd aan het onderwerp. Ik hoop dat we samen met de huidige uitgever Smit van 1876 nog veel nummers kunnen maken.

Ik ben weliswaar tevreden met het huidige blad, maar er valt altijd nog wat te wensen. Ik zou graag willen dat het blad verder groeit in het aantal abonnees, het blad in de losse verkoop komt te liggen, een actuele website krijgt en in omvang groeit. Zolang ik deze ambitie nog kan uiten wil ik hier mijn steentje aan bijdragen.

De officiële viering van het verschijnen van het 50ste nummer is in Museum Beelden aan Zee, Harteveltstraat 1 in Den Haag op 28 juni om 18.00 uur. U als lezer bent van harte uitgenodigd om met ons een glas te heffen op dit bijzondere nummer. Ik hoop daar velen van u te mogen begroeten.

Ieder jaar starten wij met een aantal series. Vorig jaar hebben wij in een reeks een aantal kunstcommissies in Nederland belicht. In dit nummer evalueert Antonie de Ridder zijn artikelenreeks en trekt hij een aantal conclusies.

Judith van Beukering heeft afgelopen jaar de vier grootste kunstenaarsverenigingen in Nederland belicht. In dit nummer belicht zij de tijdschriften en nieuwsbrieven die door deze verenigingen worden uitgegeven.

Dit jaar beginnen we met een nieuwe serie waarin Etienne Boileau een aantal verzamelaars interviewt over hun aankopen van beeldhouwwerken.

Een andere serie die we in dit nummer starten zijn de overeenkomsten die er, toevallig of niet toevallig, blijken te bestaan tussen kunstwerken onderling. Els Vegter vergelijkt in dit nummer de kunstwerken van Mathilde ter Heijne en Ton van Dalen.

Hopelijk beleeft u dit jaar weer veel plezier aan deze nieuwe series en de vertrouwde artikelen over tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte en boeken die door onze recensenten persoonlijk bezocht, gelezen en kritisch beoordeeld zijn.

John Blaak 

Comments