Beelden 1#2011Beelden 1#2011, jaargang 14, nr. 53
 

Van alle artikelen kunt u korte lemma's lezen door de titel aan te klikken. 


Column (over de tentoonstelling Making is Thinking in Witte de With in Rotterdam), Astrid Tanis

12 

Bopape, Dumas, Muholi in MMKArnhem

, Carina van der Walt

26 Stephan Balkenhol, Tine de Weyer

27 Giny Vos, Ans van Berkum

28 

SYB in Beetsterzwaag, Paulo Martina

31 Verzamelaars: Jan van Munster, Etienne Boileau

32 Boeken, Astrid Tanis


 

  

Redactioneel

Het Rijk bezuinigt de komende jaren vele miljoenen op de cultuurbegroting. Een bedrag dat oploopt van € 48 miljoen dit jaar tot € 200 miljoen vanaf 2014. Daar blijft het niet bij. Bijna de helft van de Nederlandse gemeenten bezuinigt dit jaar op het kunst- en cultuurbudget. In de komende jaren loopt dat percentage nog meer op. Dat blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur naar de Tweede Kamer stuurde. De onderzoekers constateren dat tussen 2010 en 2016, 69 % van de gemeente gaan bezuinigen. Bibliotheken staan bovenaan als bezuinigingspost. Daarna komen cultuureducatie, amateurkunst, podiumkunsten en musea. Monumenten, archeologie, letteren en omroep blijven het meest buiten schot. Slechts 2 % van de gemeenten bezuinigt niet op cultuur. Daarnaast beginnen de meeste provincies dit jaar of volgend jaar met bezuinigen. Alleen Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland en Limburg doen dat vooralsnog niet. De provincies waren tot nu toe goed voor ongeveer 200 miljoen euro aan subsidie. 

De gemeenten die niet bezuinigen zijn de steden die dingen naar de Culturele Hoofdstad van Europa (2018), of al afspraken hebben gemaakt voor nieuwe podia, een nieuwe bibliotheek, of verwikkeld zijn in nieuw- en verbouw plannen van archieven of musea. Dit komt omdat investeringen posten zijn die je niet jaarlijks op de begroting tegenkomt. Dit sluit de kans niet uit dat deze gemeenten de komende jaren toch bezuinigen op de programmeringen en individuele kunstenaars.

Dit alles zorgt ervoor dat het er de komende jaren niet rooskleurig uitziet voor culturele instellingen en individuele kunstenaars. Dit zal zeker negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de culturele sector. Met als negatiefste scenario meer mensen die de bijstand in gaan. Dat lijkt me niet ideaal voor de staatskas.

Veel mensen gaan er bijna vanzelfsprekend van uit dat bezuinigingen noodzakelijk zijn, en dat het kabinet maatregelen dient te nemen om de recessie te bestrijden en om het financieringstekort niet te hoog op te laten lopen. Mijn vraag luidt: ‘is dat wel zo’? Wanneer is er werkelijk sprake van een financiële crisis; heeft niet alles te maken met aannames. Het is duidelijk dat een sterke terugval van de groei van de economie gevolgen heeft voor de overheidsfinanciën. De begrotingstekorten en de staatsschuld stijgen indien er sprake is van krimp i.p.v. groei. Inderdaad heeft er in 2009 een verval van de economie plaats gevonden, maar de Nederlandse economie is het afgelopen jaar al weer opgekrabbeld en met 1,7 % gegroeid. In het vierde kwartaal van 2010 was de groei zelfs 2,4 %, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast profiteert Nederland ook van de huidige hoge olieprijs, die ons land vanwege de koppeling aan de gasprijs een hogere opbrengst voor aardgas oplevert. Ik vraag me af waarop deze drastische bezuinigingen werkelijk gebaseerd zijn. Is een negatief vooroordeel van deze regering en haar gedoogpartner ten opzichte van het belang van kunst en cultuur niet eerder een drijfveer voor deze afbraak.

Als dit nummer verschijnt, zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten geweest. De regeringspartijen en haar gedoogpartner hebben net geen meerderheid behaald. Hoe straks op 23 mei de definitieve samenstelling wordt van de Eerste Kamer is op dit moment nog onduidelijk. Wordt er door deze partijen geen meerderheid in de Eerste Kamer gehaald dan is er nog hoop dat al te drastische bezuinigingsvoorstellen tegen gehouden kunnen worden, doordat men gelegenheidscoalities moet sluiten met andere partijen om tot een meerderheid te komen.

In dit nummer en in de komende drie nummers besteden we speciaal aandacht aan hoe beeldend kunstenaars hun hoofd in deze tijd boven water kunnen houden. In de eerste aflevering leest u op welke manier Petra Boshart dit lukt.

Nieuw in dit nummer is ook de column. Hierin reflecteert Astrid Tanis op een actueel onderwerp. Daarnaast is de boekenrubriek gerestyled . Het format van 5 boeken per pagina was iets te strak. Nu kunt u afwisselend korte en lange boekbesprekingen lezen.

John Blaak

Comments