Adverteren

Verschijningsdata Beeldenmagazine 2018:
Beelden 4#2018: 22 december 2018

Sluitingsdata advertenties 2018:
Beelden 4#2018: 30 november 2018

Verschijningsdata Beeldenmagazine 2019:
Beelden 1#2019: 30 maart 2019
Beelden 2#2019: 29 juni 2019
Beelden 3#2019: 28 september 2019
Beelden 4#2019: 21 december 2019

Sluitingsdata advertenties 2019:
Beelden 1#2019: 6 maart 2019
Beelden 2#2019: 5 juni 2019
Beelden 3#2019: 4 september 2019
Beelden 4#2019: 27 november 2019

Advertenties:
1/1 pag € 850,- binnenzijde kaft voor/achter 
1/1 pag € 640,- 
1/2 pag € 340,- staand/liggend
1/4 pag € 185,- 
1/8 pag € 100,- 

Advertorial:
1/1 pag € 640,- 

Prijzen excl. BTW.

Advertentieformaten:
1/1 pag aflopend: b 230 x h 320 mm (hierbij komt dan nog 3mm snijwit rondom)
1/1 pag b 216 x h 289 mm
1/2 pag b 216 x h 142 mm of b 106 x h 290 mm
1/4 pag b 106 x h 142 mm
1/8 pag b 106 x h 69 mm of b 49 x h 142 mm
Alle bestanden dienen aangeleverd te worden in pdfx met alle afbeeldingen maximaal 100% op 300 dpi. CMYK

Advertentie acquisitie
AM-Creation
Julia Henriëtte
Postbus 612
5902 AP Venlo
Telefoon 06-3449.2511

Oplage
2.500 ex.