Adverteren

Verschijningsdata Beeldenmagazine 2017:
Beelden 1#2017: 24 maart 2017
Beelden 2#2017: 1 juli 2017
Beelden 3#2017: 30 september 2017
Beelden 4#2017: 23 december 2017

Sluitingsdata advertenties 2017:
Beelden 1#2017: 9 maart 2017
Beelden 2#2017: 15 juni 2017
Beelden 3#2017: 14 september 2017
Beelden 4#2017: 7 december 2017

Advertentieprijzen:
1/1 pag € 850,- binnenzijde kaft voor/achter 
1/1 pag € 640,- 
1/2 pag € 340,- 
1/2 pag € 340,- 
1/4 pag € 185,- 
1/8 pag € 100,- 

Advertentieformaten:
1/1 pag aflopend: b 230 x h 320 mm (hierbij komt dan nog 3mm snijwit rondom)
1/1 pag b 216 x h 289 mm
1/2 pag b 216 x h 142 mm of b 106 x h 290 mm
1/4 pag b 106 x h 142 mm
1/8 pag b 106 x h 69 mm of b 49 x h 142 mm
Alle bestanden dienen aangeleverd te worden in pdfx met alle afbeeldingen maximaal 100% op 300 dpi. CMYK

Advertentie Acquisitie
AM-Creation
Julia Henriëtte
Postbus 612
5902 AP Venlo
Telefoon 06-3449.2511

Oplage
2.500 ex.