A wedge between private and public

Facetten van interactiviteit

Op 22 en 23 april organiseerden het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie en de Stichting Kunst in de Openbare Ruimte (SKOR) het symposium ‘A wedge between private and public’. Met de Nederlandse toevoeging ‘een symposium over interactiviteit en publieke ruimte’ leken de organisatoren te impliceren dat interactiviteit de oorzaak is van de wig tussen privé en openbaar. 

Door Sya van ’t Vlie

Die wig tussen privaat en publiek kwam in het hele symposium niet of nauwelijks ter sprake. Wel legde het symposium een link tussen de theorie en de praktijk van interactieve kunst in opdrachtsituaties op (semi-)openbare plekken. Op dag 1 kwam de theorie aan de orde. De organisatoren hadden drie ‘keynote’ sprekers uitgenodigd om hun visie te geven op drie aan interactiviteit gerelateerde begrippen: affect, interface en object. Vanwege de aswolk boven het luchtruim en ziekte waren de drie sprekers niet aanwezig. Maar ‘vervanger’ Gijs van Oenen en Alexander Galloway hielden via ‘skype’ twee boeiende lezingen. Yvonne Dröge Wendel legde met haar wat speelsere afsluiting een link naar de volgende dag.

Lees meer in Beelden 2#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.  


Comments