Abonneren

Beeldenmagazine is een tijdschrift dat inmiddels al sinds 1998 aandacht besteedt aan ruimtelijk georiënteerde kunst. Het verschijnt vier keer per jaar. Beeldenmagazine reflecteert kritisch en met persoonlijke verhalen op tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte, debatten/symposia en boeken die in gaan op het specifieke deelgebied van de ruimtelijk georiënteerde kunst.Beeldenmagazine is geen blad dat persberichten klakkeloos overneemt, maar stuurt haar auteurs op pad om de tentoonstellingen of de kunst in de openbare ruimte met eigen ogen te bekijken. Iedereen mist het nodige aan goede tentoonstellingen omdat je nu eenmaal niet iedere tentoonstelling kunt bezoeken. In Beeldenmagazine leest u reviews van tentoonstellingen die u gemist heeft of niet heeft kunnen bezoeken. Onze onafhankelijke kritische ondertoon onderscheidt ons van veel andere kunstbladen en vergroot de pluriformiteit in kunstbladenland.

Bent u geïnteresseerd, neem dan een abonnement en ontvang Beeldenmagazine ieder kwartaal bij u in de brievenbus. Een abonnement kost € 35,- per jaar. Het eerste jaar betaalt u maar € 25,-. Of vraag een los nummer aan voor € 9,25

S.P. Abonneeservice, Antwoordnummer 10016, 2400 VB Alphen a/d Rijn. Een postzegel is niet nodig. info@spabonneeservice.nl

Abonnement Beelden