Abonneren

Beeldenmagazine is een tijdschrift dat sinds 1998 aandacht besteedt aan ruimtelijk georiënteerde kunst. Beeldenmagazine reflecteert kritisch en met persoonlijke verhalen op tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte, debatten/symposia en boeken die in gaan op het specifieke deelgebied van de ruimtelijk georiënteerde kunst. Beeldenmagazine is geen blad dat persberichten klakkeloos overneemt, maar stuurt haar auteurs op pad om de tentoonstellingen of de kunst in de openbare ruimte met eigen ogen te bekijken. 

Ontvang Beeldenmagazine ieder kwartaal bij u in de brievenbus. Een abonnement kost € 35,- per jaar. Het eerste jaar betaalt u maar € 25,-. Losse nummers € 9,25. S.P. Abonneeservice, Antwoordnummer 10016, 2400 VB Alphen a/d Rijn (een postzegel is niet nodig). Bel 088-1102034, of mail naar info@spabonneeservice.nl