Artis

Einde Artis Den Bosch

In februari van dit jaar besloot het bestuur van kunstenaarsinitiatief Artis Den Bosch, dat in 2010 haar 25-jarig bestaan zou vieren, om te stoppen met alle activiteiten. Artis verkeerde al een tijd in financieel zwaar weer en ondanks alle inspanningen, lukte het haar niet om bijtijds de zeilen bij te zetten. Ook andere kunstenaarsinitiatieven zitten in crisis of hebben in crisis gezeten, zoals de Cacaofabriek in Helmond, de Fabriek in Eindhoven en Casco in Utrecht. Het lijkt er op dat wat er met Artis is gebeurd, exemplarisch is voor en een uitvergroting van de problemen waarmee diverse kunstenaarsinitiatieven te kampen hebben. Vandaar een reconstructie.

Door Judith van Beukering

Artis is ontstaan in 1985, toen ongeveer dertig kunstenaars de monumentale Willem II-fabriek als atelierpand gingen gebruiken. In de centrale ruimte op de eerste verdieping maakten zij exposities van hun eigen werk en dat van anderen. 

Artis was vanaf het begin vooral internationaal georiënteerd, wat typerend is voor veel kunstenaarsinitiatieven uit de jaren tachtig. Ook werd Artis sterk gekleurd door personen; de persoonlijke netwerken waren de kurk waarop de organisatie dreef. 

In Artis was er alle ruimte (600 m2) en vrijheid voor kunstenaars om nieuw werk te creëren. De ontwikkeling in het werk van kunstenaars stond centraal en het tonen van het proces was belangrijker dan het autonome eindresultaat. Voor kunstenaars was Artis een aantrekkelijke plek om te exposeren, mede vanwege de goede ondersteuning (financiën, kennis, mankracht) die men er kreeg. 

Per jaar werden er ongeveer zes tentoonstellingen georganiseerd en een daarmee samenhangend programma van activiteiten als lezingen, workshops, concerten, debatten en onderzoek. De inhoudelijke koers werd uitgezet in samenspraak met een denktank, bestaande internationaal bekende kunstenaars en kunstprofessionals. Er was vooral aandacht voor experimentele kunst, waaronder performances, video- en geluidskunst. Artis wilde toegankelijk zijn voor iedereen en daarom werden er geen entreegelden geheven. 


Lees meer in Beelden 2#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.  


Comments