Bewaerschole

Bewaerschole Burgh-Haamstede: actuele kunst van hoog niveau 

De Bewaerschole, tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst in Burg-Haamstede is een kunstenaarsinitiatief dat werkt met een bestuur van vrijwilligers en drie curatoren. De stichting realiseert zes tentoonstellingen per jaar waarbij de ruimte van het gebouw het uitgangspunt is. Iedere kunstenaar transformeert de ruimte naar eigen inzicht, zodat de bezoeker die ruimte steeds anders ervaart. De beleving van de ruimte staat, samen met een eigen identiteit (vormgeving drukwerk, publicaties en website) en afwisselende publieksactiviteiten, garant voor een interessant kunstprogramma.
 

Door Piet Augustijn

19-9-1873

De eerste steen gelegd door

Lieven Leendert Bolle

oud 4 jaar

Zoon van M.Bolle L.Zn

De gevelsteen boven de ingang van de Bewaerschole in het centrum van Burgh-Haamstede verwijst naar de vroegere functie van het gebouw. In 1874 in opdracht van het Burgerlijk Armenbestuur gebouwd als peuterspeelzaal en kleuterschool (bewaerschole) voor de kinderen uit het dorp. Het gebouw functioneerde als zodanig tot 1956, waarna het verschillende bestemmingen kreeg, variërend van oefenruimte voor de fanfare tot mortuarium. In 1983 werd de Bewaerschole een ruimte voor tentoonstellingen waar de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK) exposities organiseerde, van toegankelijke kunst tot poppenhuizen, verzamelingen en foto’s. In 1992 ging beeldend kunstenaar Marinus van Dijke zich met de programmering bezighouden en groeide de Bewaerschole uit tot een ruimte voor hedendaagse kunst waar bezoekers worden verrast door spannende actuele kunst van nationaal en zelfs internationaal niveau. Er kwamen subsidiegevers, fondsen werden aangeboord en zowel gemeente als provincie droegen bij aan de exploitatie. De werkgroep onder leiding van Van Dijke weekte zich in de periode 2004-2008 steeds meer los van de SWK en besloot uiteindelijk – in samenwerking met de gemeente – als eigen stichting verder te gaan. Sinds januari 2010 is de Stichting Bewaerschole dan ook zelfstandig en heeft eigen bevoegdheden. Het bestuur wordt gevormd door Maria Coolen (vz), Arend Lind en Anneke van Deutekom. De curatoren Stijn Kriele, Desiree de Baar en Bianca Runge stellen steeds voor de periode van het jaar het programma vast. In 2010 was Grondstof het overkoepelende thema van de tentoonstellingen, voor 2011 is dat Bezette Ruimte / Occupied Space en in 2012 wordt dat Laboratorium. “Projecten die dichter bij de aard van de bevolking liggen”, aldus voorzitter Maria Coolen.

Lees meer in Beelden 2#2011. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.

www.bewaerschole.com

 

Comments