Carolein Smit

Gespletenheid in een kitscherig jasje; Komt dat zien!

Met de overzichttentoonstelling ‘Huid en haar’ vestigt Kunsthal Rotterdam de aandacht op het barokke, soms regelrecht morbide oeuvre van de Bredase kunstenares Carolein Smit. Ze heeft recentelijk de Gemeente Breda Oeuvreprijs in ontvangst mogen nemen. Maar een nadere beschouwing van de verbeelde thematiek van Smit en de gekozen presentatievorm van het werk in de Kunsthal, leiden tot bespiegelingen over de beperkingen van een overdadige en theatrale beeldtaal.

Door Antonie den Ridder

‘Komt dat zien’ schettert het bord in de expositiezaal van de Rotterdamse Kunsthal in krullerige letters. De toon is daarmee gezet. Kom en griezel mee bij het zien van het keramische rariteitenkabinet met de driekoppige ram, de bebloede Man der Smarten en de gevilde baby's! Van het werk van Carolein Smit wordt gezegd dat ze kiest voor de grote contrasten. Lieflijkheid, die zich koppelt aan meedogenloosheid. De dans van leven en dood wordt verbeeld in wellustige omstrengelingen. In plaats van de simpele vaststelling, dat een overdaad aan goudverf en nepedelstenen een kunstwerk naar de afdeling kitsch verwijst, wordt geopperd dat Smits' sculpturen welbewust balanceren op de rand van de kitsch. Waar blijft de ironie wanneer je haar nodig hebt? Want kitsch wordt bovenal gekenmerkt door vensterbankbrede randen. Met een knipoog naar de buurman kun je straffeloos stellen dat de hengelende tuinkabouter in je voortuin minstens zo spannend staat te balanceren op het randje van de kitsch. Het verband tussen vorm en inhoud heeft in de beeldende kunst een veelbetekenende dimensie omdat de gekozen vorm het specifieke karakter van de inhoud kleurt. De bronnen, waaraan Smit haar inhoudelijkheid ontleent, zijn de Griekse mythologie, de geschiedenis van het rijke roomse leven en de volkse overlevering van sprookjes. Misschien verdienen die bronnen een kitscherige benadering, maar het wordt zo wel moeilijk om de dramatische lading van de grote contrasten serieus te nemen.

Lees meer in Beelden 1#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan. 

Comments