Contact


Uitgever:
Uitgeverij Smit van 1876
Postbus 612
5900 AP Venlo
info@uitgeverijsmit.nl

Redactie:
John Blaak, hoofdredacteur
Postbus 42621
3006 DC Rotterdam
redactie@beeldenmagazine.nl

Advertentie Acquisitie:
AM-Creation
Désiré Mureau
Postbus 612
5902 AP Venlo
Telefoon 06-3449.2511
info@am-creation.nl

Oplage
2.500 ex.

Copyright
Het copyright van de artikelen berust bij de auteurs. Overname van de artikelen is mogelijk na overleg.