De Ecokathedraal van Louis Le Roy in Mildam

De Ecokathedraal van Louis Le Roy: een natuurlijk proces in ruimte en tijd

In het Friese dorp Mildam ligt de Ecokathedraal van Louis Le Roy. Verscholen tussen bomen en struiken tref je langs een landweg een immens bouwwerk aan van bouwafval, dat Le Roy en zijn helpers eigenhandig hebben opgestapeld. Een ecologisch monument dat langzaamaan  door de tijd heen verder vorm krijgt. Een plek waar een subtiele balans is ontstaan tussen orde en chaos, tussen natuur en menselijke aanwezigheid. De tijd heeft er zijn werk kunnen doen.

Door Etienne Boileau

Lopend over het terrein in Mildam, een dorpje in de buurt van Heerenveen, ervaar je wat Le Roy bedoeld heeft met dit vrije ecologische project. Je zoekt je weg over kronkelende paden, klimt naar boven tussen struiken en bomen door, en kijkt uit over het gebied vanaf een half afgebouwde vestingmuur of toren: tientallen insecten en vogels vliegen weg, en van alle kanten hoor je spechten roffelen. Een wandeling door het gebied van de Ecokathedraal blijkt een echte natuurervaring met historische referenties; de bouwsels van Le Roy maken de indruk of ze er al eeuwenlang zo bij staan. Ze doen denken aan de overblijfselen van Machu Picchu, een  Incastad middenin de natuur van het Peruaanse hooggebergte, waar een oud Incapad naartoe leidde. 

Volgens bouwmeester-kunstenaar en filosoof Le Roy is natuur geen statisch eindproduct maar eerder een doorlopend proces dat zich in ruimte en tijd ontwikkelt. Natuur bestaat volgens hem uit een eindeloze wisselwerking tussen orde en chaos, een komen en gaan van toeval en onvermijdelijkheid, en een proces van voortdurende transformaties. Bestudering van die natuurlijke processen bracht hem tot het inzicht dat deze zich almaar voortzetten in de tijd. De onomkeerbaarheid van de tijd is daarbij een cruciaal gegeven. Le Roy is dan ook een fel bestrijder van onze huidige maatschappij, waarin de natuur door de techniek wordt overheerst en de mens als een simpel radertje gehuisvest is in afzichtelijke hoogbouw. In talrijke geschriften wil Le Roy ons duidelijk te maken dat het ook anders kan. Als we het roer omgooien, zo stelt hij, wacht ons een tijdperk waarin de ‘homo ludens’ zijn creativiteit vrijelijk kwijt zal kunnen. Onze omgang met tijd zal daartoe ook vrijer moeten worden, wat onze creativiteit ten goede komt. 


Lees meer in Beelden 3#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.

Comments