Kwartaalblad

Kwartaalblad

Sommige lezers vinden het een nadeel dat de helft van de artikelen in Beelden verschijnen als een tentoonstelling voorbij is. Als kwartaalblad kunnen we helaas niet altijd de actualiteit voor zijn of ermee gelijk lopen, simpelweg omdat de gemiddelde tentoonstelling twee maanden duurt. De reden waarom we toch deze artikelen blijven publiceren, komt omdat er genoeg interessants gebeurt op het gebied van beeldhouwkunst dat reflectie verdient; we kunnen de actualiteit niet voor zijn maar wel volgen. In de Internetdiscussie ‘Meet the Press’ van het NRC Handelsblad van 27 mei jl. konden de lezers in discussie gaan met muziekrecensent Kasper Jansen. De vraag die gesteld werd door een lezer over het nut van een muziekrecensie, kun je ook vertalen naar een recensie over beeldende kunst. De lezer mailde: “Een eenmalig klassiek concert op zaterdagavond, een recensie daarvan in een dagblad van de daarop volgende maandag: wat is het nut daarvan? Hoe gering is, volgens u, het aantal mensen dat in zo'n recensie is geïnteresseerd?”

Jansen antwoordde hierop met “Uw vraag gaat uit van het idee dat een recensie van een eenmalig concert, op een zaterdag of welke andere dag van de week ook, geen zin heeft. Waarschijnlijk vindt u dat omdat men als lezer niet alsnog kan besluiten een uitvoering bij te wonen. Maar een recensie heeft een veel verder strekkende bedoeling dan alleen maar de lezer te attenderen op iets moois (of iets minder moois). Een recensie is geen 200.000-voudig verspreide brief aan het publiek dat er was, noch heeft een recensie de bedoeling de zaal vol te krijgen bij volgende uitvoeringen. Een muziekrecensie is een verslag van een interessante muzikale gebeurtenis met daaraan gekoppeld een kritische waardering, die een blijvender belang heeft, dat uitstijgt boven het incident.”

Ik deel de mening van Jansen volledig. Daarbij kun je een kunstrecensie ook opvatten als een (persoonlijk) verslag over een tentoonstelling. De recensent kijkt kritisch, legt zonodig verbanden en geeft achtergrondinformatie. De artikelen in Beeldenhebben de functie dat de lezer een overzicht krijgt over een groot aantal tentoonstellingen in het (buiten)land die de moeite waard zijn of waren. Ik probeer een interessante selectie per nummer te maken. Door de beschrijvingen van deze tentoonstellingen, hoop ik, dat de lezer een beeld krijgt hoe deze tentoonstelling ervaren werd door de schrijver; je kijkt mee door de ogen van een ander. Iedereen mist het nodige aan goede tentoonstellingen omdat je nu eenmaal geen tijd hebt om alles af te lopen. Beeldengeeft met haar artikelen een wat ruimer overzicht van wat er aan nationale en internationale tentoonstellingen plaats vond. Bovendien kan een beschrijving van een tentoonstelling die je hebt gemist ook prikkelen om de volgende keer wel naar een tentoonstelling van een bepaalde kunstenaar of tentoonstellingsmaker te gaan.

John Blaak

Uit: Redactioneel 3#2009

 

Comments