Lezing Het verzamelen van beelden

Lezing over ‘het verzamelen van beelden’ in het Van Abbe Museum

“Sinds enige jaren proberen wij grip te krijgen op de enorme beeldenstromen die ons dagelijks overspoelen, ons hoofd vullen kun je wel zeggen”, aldus Jacqueline Nas. Nas is een van de ‘Cicerones’, deskundigen die in het Van Abbe Museum rondleidingen geven en voor het publiek een vraagbaak zijn tijdens tentoonstellingen. Zij wil in haar lezing “Enig inzicht geven in de betekenis van dit proces voor kunstenaars die zich met deze nieuwe realiteit geconfronteerd zien. Waar zij vroeger de bedenkers van originele beelden waren en in die zin een maatschappelijk nut hadden, lijkt er in dit tijdsgewricht geen noodzaak te bestaan om daar nog nieuwe aan toe te voegen. De nieuwe realiteit vraagt wellicht om ordening en nieuwe presentatievormen van die beeldenvloed.” 

Door Judith van Beukering

Zelfonderzoek

Jacqueline Nas haakt met haar lezing aan bij de lopende tentoonstelling: De principes van verzamelen – Het verzamelen van principes. Dit is het derde luik van Play van Abbe, het zelfonderzoek waarmee het museum zich sinds 2009 bezighoudt: wat is de betekenis van de eigen collectie en wat is de zin van het beheer, onderhoud en uitbreiding van een museumcollectie in de huidige tijd? Play Van Abbe startte met een reconstructie van de Zomertentoonstelling 1983 van voormalig directeur Rudi Fuchs. Deze tentoonstelling maakte Fuchs na zijn terugkeer uit Kassel, waar hij Documenta 7 samenstelde. De tentoonstelling toonde, naast de eigentijdse presentatie van de actuele staf van curatoren, het verhaal van Fuchs die in de jaren tachtig de spelregels (van het verzamelen) bepaalde. Het tweede luik Tijdmachines was een onderzoek naar museummodellen uit het verleden, waaronder die van het MOMA. Alternatieven voor het ‘wittewandenmuseum’ en de toekomst van het museum als instituut, kwamen aan bod. Na het verzamelen door de directeur/conservator en het museuminstituut wordt nu het thema ‘de kunstenaar als verzamelaar’ verkend.

Wilt u het hele artikel lezen, neem dan een abonnement, of vraag een proefnummer aan.

www.vanabbemuseum.nl


Comments