LOKO10

Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO)

Een korte terugblik.

Het LOKO is een jaarlijkse bijeenkomst, een soort studiedag, waarop kunstenaars, bemiddelaars en opdrachtgevers bij elkaar komen. Dit jaar werd de dag op 3 december 2010 georganiseerd in Den Haag door Stichting Kunst in Openbare Ruimte (SKOR) en Stroom. 
De organisatie had een breed en uitgebreid programma voorbereid. Deelnemers konden kiezen uit verschillende ‘programmalijnen’ zoals een excursie naar bijzondere kunstprojecten in Den Haag, lezingen over monumenten, collecties of over de kansen van leegstand en krimp en een debat over een omstreden project van Hans van Houwelingen en Mohammed Benzakour.

Door Peke Hofman

Bezuinigingen

De programmaonderdelen mochten dan zeer interessant zijn en uitnodigen tot discussie, in de wandelgangen en tijdens de lunch ging het toch vooral over de voorgenomen bezuinigingen en mogelijke gevolgen van het cultuurbeleid van het nieuwe kabinet. Begrijpelijk wel; de contouren van de bezuinigingsvoorstellen waren net duidelijk geworden en de anticulturele lijn van de regering was hard ingezet. Zorgen alom. Toch was de stemming niet bij iedereen alleen maar klagerig. Natuurlijk was de kritiek op het visieloze ad hoc beleid niet van de lucht, maar er waren ook veel mensen die aangaven het wel goed te vinden dat de gevestigde, gesubsidieerde kunstinstellingen uitgedaagd worden en dat de vanzelfsprekendheid van subsidiestromen ook eroderend kan werken. De kunstwereld zal meer in beweging moeten komen en de relaties tussen kunstenaars, overheid en mecenaat zullen veranderen. De kunstinstellingen zullen meer moeten doen dan het aanbieden van kwaliteit. Kortom: een terugtrekkende overheid is bedreigend maar kan ook kansen bieden. Het zorgde in ieder geval voor geanimeerde gesprekken, discussies en levendigheid op de gang en bij de borrel.

Wilt u het hele artikel lezen, neem dan een abonnement, of vraag een proefnummer aan.

Zie voor een beeld- en tekstverslag van LOKO10:

www.skor.nl/artefact-5127-nl.html

Zie voor meer informatie over het Gastarbeidersmonument:

www.sculptureinternationalrotterdam.nl/new/

Zie voor meer pers en verslagen over LOKO10:

www.stroom.nl/activiteiten/lezing_symposium.php?l_id=8244011


Comments