Niet Normaal

Niet Normaal

Ingrijpen in de natuurlijke omgeving. Mensen hebben dat altijd gedaan, om uiteenlopende reden. Om te overleven, om de kwaliteit van het bestaan te verbeteren, en om controle te krijgen over de krachten van de natuur. Wetenschap, kunst en religie zijn daaruit voortgekomen: een culturele omgeving die ordent, structureert en disciplineert. Uit dat evolutieproces werd ook de utopie van de perfecte, maakbare samenleving geboren. Een desillusie, zo bleek. Maar de moderne, geïndividualiseerde samenleving werkt aan een nieuwe utopie: het perfecte, maakbare lichaam. Om die laatste, ingrijpende ontwikkeling en de gevolgen daarvan, draait de publieksmanifestatie ‘Niet Normaal’ in de Beurs van Berlage.  

Door Riet van der Linden

Niet Normaal begint al op straat. De toegang tot het beursgebouw kan alleen worden bereikt via een soort labyrint: een lange, tot op borsthoogte afgetimmerde rolstoelhelling met een flinke bocht erin. Dit georganiseerde ‘ongemak’ zet elke bezoeker – al dan niet met een fysieke beperking – meteen op het verkeerde been. De helling is duidelijk bedoeld als statement. De dagelijkse routine wordt doorbroken en niets is meer vanzelfsprekend. Niet Normaal wil ons namelijk aan het denken zetten over wat ‘normaal’ nu eigenlijk is, en wie dat bepaalt. Voor de ruim negentig deelnemende kunstenaars zijn die vragen gesneden koek. Als kunstenaar zijn ze sowieso gewend om de werkelijkheid naar hun eigen hand te zetten of daar een originele draai aan te geven. Maar binnen de context van de tentoonstelling krijgt hun werk een extra lading. De tegenstelling normaal/abnormaal wordt op scherp gesteld of juist ontkracht en daagt uit om op een open, onbevooroordeelde manier te kijken naar onszelf en de wereld om ons heen. De actualiteit is er naar. De mogelijkheden om onszelf ‘vorm’ te geven en te vervolmaken, grenzen aan sciencefiction. Maar hoe gaan wij daarmee om en wat zijn de consequenties daarvan? Draagt die maakbaarheid bij aan een rechtvaardigere samenleving of moet elk plooitje, elke oneffenheid voortaan worden glad gestreken op straffe van uitsluiting?

Lees meer in Beelden 1#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.

  

 

Comments