Kunst in opdrachtElisabet Stienstra

Vorig jaar zijn er van Elisabet Stienstra twee beelden opgeleverd. Het ene werk De Twee Hoofden van Stienstra is geplaatst op een rotonde bij de entree van Wijchen. Het bestaat uit twee vrouwenhoofden, identiek maar in elkaars spiegelbeeld, die actief hun gezicht draaien in tegenovergestelde richting. De gelaten ogen klassiek, Italiaans/Romaans. De hoofden zijn zo geplaatst dat het lijkt alsof de één richting Wijchen kijkt en de andere Wijchen uit kijkt. Het andere werk Het Sabijnse Poppenspel is in de Kasteeltuinvan Slot Assumburg in Heemskerk geplaatst. Stienstra heeft hier gekozen om de ‘Sabijnse Maagdenroof’ van Giambologna in Florence als basis te gebruiken, het beeld dat als kopie van het origineel, ooit in de tuin van Slot Assumburg stond. www.elisabetstienstra.com

Siemen Bolhuis

Op vrijdag 21 september 2012 werd het beeld Voortvarend van Siemen Bolhuis door gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie Flevoland samen met wethouder Ano Visser van Almere onthuld. Het beeld is een cadeau van de provincie Flevoland aan de gemeente Almere, ter ere van het 25 jarig jubileum van het Almeerse gemeentebestuur. De vraag was om een beeld te ontwerpen dat refereert aan de geschiedenis van Almere; tegelijk moest het werk verbeelden hoe Almeerders de stad hebben gemaakt. De geschiedenis van Almere gaat in feite terug tot die van de toenmalige Zuiderzee. De tijd dat er nog geen land was, maar water met zijn vele schepen. Zie www.siemenbolhuis.nl

Karola Pezarro

Voor begraafplaats Elzenhof te Harderwijk ontwierp Karola Pezarro een gedenkplek voor het ongeboren kind. Het is een besloten, beschermde plek, waar begraven, rituele handelingen en reflectie op een ingetogen manier samenkomen. Een heg omarmt het gebied. In het ene deel, het rechthoekige deel, liggen de graven. Het andere, het ronde deel, is bestemd voor ritueel en reflectie. De vloer is van gras. Centraal in het ronde deel bevindt zich een cirkel van grind, licht van tint. In het midden van deze cirkel is een honingboom geplant. Wit bloeiend met een doorschijnende kroon. Rondom de boom staat een zilverkleurig fragiel organisch gevormd hekwerkje. In het hekwerkje lichten glazen bolletjes op. Lees meer...
 
Maartje Korstanje

Op 10 oktober 2012 werd het nieuwe gemeentehuis in Hardenberg officieel geopend. Tijdens de officiele opening werd in de centrale hal een kunstwerk van Maartje Korstanje onthuld. Hangend in de vide staat het kunstwerk symbool voor de gemeente Hardenberg. De kronkelende boom staat voor wortelen, stevig fundament en groei. In de boom zijn 29 bronzen vogelnestjes te vinden, die symbool staan voor de kernen in de gemeente.

Anuli Croon

Sinds afgelopen zomer is in de raads- en trouwzaal van het deelgemeente kantoor Hillegersberg – Schiebroek in Rotterdam een 4,50 x 22 meter groot 'doek' van Anuli Croon geplaatst. Dit doek verbeeldt de dorpskernen van Schiebroek en Hillegersberg, liggend in het groene en waterrijke landschap. Het kubistische panorama is een opvallend werk, niet alleen zichtbaar in de raadszaal, maar ook vanaf de straat. Beide kanten van de voorstelling zijn een uniek spel van vlakken, patronen en kleuren. De panelen kunnen onafhankelijk van elkaar verschoven worden, waardoor er een abstract landschap gecreëerd wordt en het kunstwerk een spel met haar omgeving aan gaat.

Andreas Hetfeld

Op 12 juni 2012 is het kunstwerk De Zonneboom, het Nijmeegse icoon voor zonne-energie bij het Technovium, het nieuwe technische opleidingscentrum van het ROC geplaatst. Het beeld, een roestvrij stalen constructie, is ontworpen door kunstenaar Andreas Hetfeld en uitgerust met een vernieuwend zonnevolgsysteem in de kroon. Speciale sensorcellen besturen dit systeem en zorgen ervoor dat de kroon met een diameter van 6,5 meter zich op ieder moment van de dag naar het lichtste punt in de hemel richt en het raster met 97 zonnepanelen in een optimale positie brengt. Dit verhoogt de energieopbrengst en transformeert het ruim 12 meter hoge object in een zichzelfverzorgend, 'levend' kunstwerk. Een digitaal informatiebord maakt de energieopbrengst van de zonnepanelen permanent zichtbaar. www.zonneboom.info 

Thom Puckey

Het kunstwerk Eline Vere, het melancholische meisje uit de gelijknamige roman van Louis Couperus, onlosmakelijk verbonden met Den Haag, is op 27 september onthuld. Als een broeierige herinnering uit een vorig leven is zij voor de Beeldengalerij in de Haagse binnenstad uitgebeeld door de beeldhouwer Thom Puckey. Hij maakte van zijn model de archetypische muze van een kunstenaar die in een klassieke pose van mystieke vervoering is vereeuwigd. Met de techniek van een negentiende eeuwse meester heeft Puckey een hedendaagse sculptuur gemaakt; een typisch Haags werk, evenals Eline, mystiek en fictief.

Paul van Osch

Op vrijdag 6 juli a.s. wordt voor het gemeentehuis aan de Heereweg in Lisse een kunstwerk van Paul van Osch onthuld. Met ideeën van leerlingen van basisscholen in Lisse is de kunstenaar aan de slag gegaan. De verschillende lagen in het werk verbeelden de groei van bloemen en plantvormen. Onderaan is een brede zitrand, die uitnodigt om op te gaan zitten.  

Frans Goldhagen

Op 2 juli is het kunstwerk De Ontmoeting van Frans Goldhagen op recreatiegebied Heerderstrand in Heerde op feestelijke wijze geopend door Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland. Het kunstwerk bestaat uit zestig sculpturen die deels op het strand en deels in het water staan. De Ontmoeting past bij het parkachtige karakter van Heerderstrand en prikkelt de nieuwsgierigheid van bezoekers.

Wendela Gevers Deynoot

Op 9 juni is een kunstwerk op het thema Hoogwater van Wendela Gevers Deynoot in Bergen, Limburg, kerkdorp in de uiterwaarden van de Maas, geplaatst. Een beeld van drie meter hoog in zandkleurige steen en blauw glas in beton dat zich ruimtelijk en inhoudelijk spiegelt aan de omgeving, haar historie, haar bewoners; communicatie als drager en in de grond een pijl naar het Noorden.

Peter van Tilburg

22 april jl. werden er vier sculpturen aan de Provinciale weg in Geerdijk van Peter van Tilburg onthuld. De kunstwerken leggen een verbinding tussen traditie en het heden. Voorheen waren er aan weerszijden van de weg fruitteeltbedrijven gevestigd. Nu hebben beide locaties een nieuwe functie gekregen: zorg en kunst. De vier sculpturen, getiteld Getijdenwachters verbeelden de vier seizoenen. 

Pieter Obels

Zaterdag 17 december 2011 werd het kunstwerk Cumulus van cortenstaal van Pieter Obels onthuld op de centrumrotonde aan de Raadhuislaan in de gemeente Spijkenisse. Volgens de kunstenaar kan het kunstwerk worden vergeleken met een wolkenpartij waarin iedereen voor zichzelf iets in kan zien. Burgemeester Salet onthulde samen met de voorzitter van stichting Oud en Nieuw Spijkenisse het kunstwerk. Het kunstwerk is op een bijzondere wijze tot stand gekomen. Namelijk door sponsoring door bedrijven en instellingen van binnen en buiten Spijkenisse. Bedrijven en instellingen konden een schijf van het kunstwerk adopteren. Het heeft de Stichting Oud en Nieuw Spijkenisse veel inspanning gekost, maar het is gelukt om genoeg sponsors enthousiast te maken waardoor de stichting geen gebruik heeft hoeven maken van gemeentelijke subsidies. 

Mieke van den Hoeven

In 2010 kreeg Mieke van den Hoeven van de gemeente Almelo de opdracht om op het voorterrein van de IISPA, een multifunctionele sportaccomodatie, een kunstwerk uit te voeren. 16 november 2011 werd Turning - Buitenspel onthuld. Fragmenten van de belijning van de sportvloeren zijn terug te vinden op de verschillende transparante vlakken van het kunstwerk. Rond de verticale kolommen zie je op verschillende hoogtes cirkels en lijnfragmenten. De belijning is losgemaakt van zijn functie en komt nu zelf in beweging, waardoor grenzen en kaders gaan verschuiven. De bewegingen van het kunstwerk hebben een relatie met de activiteiten in de verschillende sporthallen. Doordat de aandrijving van de verschillende delen is gekoppeld een het centrale lichtpaneel van de IISPA starten er verschillende bewegingssequenties als er binnen in de hallen activiteiten zijn en als de lichten aan gaan. Doordat de volgorde, de duur, het tempo en de richtingen van de draaibewegingen steeds variëren, ontstaat er buiten bij de IISPA een nieuw spel met nieuwe spelregels.

Coen Vernooij

Coen Vernooij neemt 15 december 2011 afscheid van zijn werk bij de Penitentiaire Inrichting Vught en kan zich dan helemaal aan de kunst wijden. Zijn partime werk de afgelopen 25 jaar in verschillende gevangenissen en met allerlei gedetineerden hebben het hem mogelijk gemaakt om zijn eigen beeldende werk zonder consessies steeds te kunnen voortzetten. Vernooij vond dit zo belangrijk om dit ook kenbaar te maken aan justitie en Vught in het bijzonder en heeft daarom besloten een beeld aan de gevangenis te schenken. Dit kunstwerk wordt eveneens 15 december onthuld en door Jeroen Damen ‘uitgelegd’.

Willem Claassen

Op 4 november 2011 onthulde wethouder Reina de Bruijn De Maasarm van Willem Claassen. Dit kunstwerk komt tijdelijk te staan bij de brug Maasdijk/Keentseweg in Keent. Het kunstwerk is een ode aan de mensen die in de jaren ‘30 de Maas hebben gekanaliseerd. Dit is volledig handwerk geweest. Een grote arm in de vorm van een graafmachine staat hier symbool voor. Willem Claassen heeft de arm geplaatst op een koeienboot. Keent (gemeente Oss) is door de hoogwaterstanden regelmatig overstroomd, de koeienboot heeft vaak zijn dienst bewezen door dieren, mensen en goederen naar het droge te verplaatsen. Samengevoegd krijgt dit object de uitstraling van een baggerschip. Het schip is volledig bekleed met gejut hout afkomstig uit de Maas. 

John Blaak    

Op 17 september 2011 onthulde Paulette Verbist, portefeuillehouder Cultuur van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, een aantal semi-permanente billboards op het Schuttersveld in Rotterdam. Tegelijk werd het eerste nummer van de eenmalige glossy De Croos uitgereikt aan voormalig minister Ella Vogelaar. In 2007 had Ella Vogelaar 40 wijken, waaronder Crooswijk, aangewezen die specifieke aandacht nodig hadden. Zij wilde de kwaliteit van deze zogenaamde WWI-wijken zodanig verbeteren dat mensen er weer met veel plezier wonen. 

Paul Cox

Op 16 september 2011 werd in Rotterdam Nieuw Crooswijk het eerste deel van een monument onthuld ter herinnering aan de invloedrijke filosoof Pierre Bayle (1647 – 1706). Het monument komt te staan op de Rusthoflaan, dicht bij de Algemene Begraafplaats waar zich de resten van het oorspronkelijke graf van Bayle bevinden. Op verzoek van de Stichting Pierre Bayle Monument en het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam ontwierp kunstenaar Paul Cox een monument dat bestaat uit meerdere elementen die in de loop der tijd worden gerealiseerd. In september wordt het keramisch ‘teksthuis’ - met teksten van Bayle verwerkt in de wanden - onthuld en twee nieuwe bronzen banken zoals die ook al elders in de wijk staan. Daarna volgt het ‘poortgebouw’ dat de nieuwe entree zal vormen van de R.K. Begraafplaats St. Laurentius. Een laatste element bestaat uit een serie van 25 bronzen banken voor de wijk. Iedere bank wordt gesierd met het portret van Bayle, alias ‘Le philosophe de Rotterdam’.  

Kathrin Schlegel 

Na twee jaar is er een nieuw kunstwerk op de lege sokkel in het Willem de Zwijgerplantsoen in de Utrechtse wijk Tuindorp geplaatst. Het kunstwerk De Balspelers (1968) van Jan Spiering werd in 2009 gestolen uit het plantsoen en de sokkel bleef achter. Op 26 augustus 2011 onthulde wethouder Frits Lintmeijer het nieuwe beeld voor de sokkel. Het originele kunstwerk De Balspelers van Jan Spiering was een weergave van twee mansfiguren met bal. Het beeld zou gezien kunnen worden als verbeelding van de publicatie Homo Ludens van Johan Huizinga uit 1938.  
De Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving van de gemeente Utrecht organiseerde eind 2010 eenmalig de Jan Spiering Prijsvraag, genoemd naar de schepper van het gestolen beeldhouwwerk. Opgave was een voorstel voor een kunstwerk voor op de achtergebleven sokkel.   
De keuze voor het nieuwe kunstwerk is gevallen op het voorstel Bitte nicht wieder klauen (Gelieve niet nogmaals te ontvreemden) van beeldend kunstenaar Kathrin Schlegel. Het concept ontwikkelde zij in samenwerking met beeldend kunstenaar Hagen Betzwieser. Uitgangspunt is de Afwezige Aanwezigheid van de bal als relict van Spierings werk. De klassieke goocheltruc van de zwevende bal onder een doekje wordt weergegeven in hoogglans gepolijst roestvrij staal. 

Lucas Lenglet

Op het schoolplein bij Het Vorstelijk Complex in Zuilen is eind maart een kunstwerk geplaatst. De kunstenaar Lucas Lenglet heeft het kunstwerk In-betweenness ontworpen. Het bestaat uit zes verschillende combinaties van aluminium pallets. Het werk is een formeel minimalistisch beeld en een functionele ontmoetingsplek in één. Het kunstwerk is in het kader van de gemeentelijke 1,5 procent-regeling voor Utrechtse gebouwen tot stand gekomen. Op zondag 26 juni 2011 werd het kunstwerk officieel opgeleverd.

Florentijn Hofman 

In de Staalmanpleinbuurt in stadsdeel Nieuw-West wordt gewerkt aan Beer de Staalman. Op de plek waar straks het Staalmanpark ligt nadert het beeld van de Beer met kussen zijn afronding. Op dit moment wordt de laatste laag aangebracht, door middel van carven en shapen krijgt de beer een vacht en uiteindelijk zijn definitieve kleur. Het kunstwerk, een beer met kussen onder zijn arm, van ongeveer 12 meter hoog is een ontwerp van kunstenaar Florentijn Hofman. Het idee voor dit kunstwerk ontstond tijdens een kunst- en ontwerptraject, dat Face Your World dat in 2005-2006 in opdracht van stadsdeel Slotervaart en woningcorporatie de Alliantie ontwikkeld georganiseerd werd door Jeanne van Heeswijk en Dennis Kaspori. In dit traject hebben leerlingen van in de wijk gelegen scholen samen met buurtbewoners, jongeren van Streetwise en medewerkers van de leerwerkplaats De Blauwe Olifant het ontwerp van het Staalmanpark gemaakt. Beer de Staalman is een initiatief van de betrokken jongeren en verbeeldt de trots van de bewoners, hun zelfredzaamheid tijdens de lange periode van stedelijke vernieuwing en versterkt de samenhang die er in de buurt is. Begin juli vindt de officiële opening van de Beer en het Staalmanpark plaats, tegen die tijd is het park gereed en kan het in gebruik worden genomen.
 
Ken Lum

Op 19 mei 2011 werd het door de Canadese kunstenaar Ken Lum ontworpen kunstwerk voor de entreehal van het Utrechtse Nieuw Welgelegen onthuld. Lum ontwierp een globe van 3,30 meter doorsnede. De Utrechtse kunstschilder Marius Bauer heeft deze globe met een penseel en atlas minutieus beschildert, naar hoe de wereld er in 1960 uitzag.    
De globe is geplaatst in de entreehal van Nieuw Welgelegen en wordt omgeven door twee bankjes. Op de grond, tussen de bankjes, staan belangrijke gebeurtenissen uit 1960 genoemd. 1960 wordt meestal als het laatste jaar gezien van de grote dekolonisatie. '1 Januari 1960' toont een wereld die bestaat uit onafhankelijke en gekoloniseerde volkeren en de relatie tussen nationalisme en cartografie die voortdurend aan verandering onderhevig is. Met dit kunstwerk in de vorm van een globe wil Ken Lum de bezoekers aan Nieuw Welgelegen bewust maken van de geschiedenis en de plaats van Nederland en Utrecht in de wereld. Door de wereld te tonen zoals die er in 1960 uitzag komen hedendaagse wereldproblemen in een ander daglicht te staan.  

Herman Kuijer

Vanuit de bewoners van de klankbordgroep Rijksstraatweg ontstond in 2008 de wens voor een kunstwerk in de nieuwe onderdoorgang op het kruispunt van de Rijksstraatweg richting de Meern en de A2. Een gevoel van onveiligheid bij fietsers en wandelaars voedde de vraag naar een kunstwerk. In opdracht van Rijkswaterstaat Utrecht gaf CBKU in overleg met de architecten van de onderdoorgang (Quist & Wintermans architecten) advies over geschikte kunstenaars. Het ontwerp van Herman Kuijer werd geselecteerd en zijn lichtkunstwerk werd 20 april 2011 opgeleverd.

Florentijn Hofman

Op 10 april 2011 werd in het Valkhofpark het Uitkijkkonijn van beeldend kunstenaar Florentijn Hofman onthuld. Minimaal zes maanden lang is een 11.80 meter hoog kunstwerk te zien dat tegelijk als uitkijkpost over de Waal dient. Bezoekers van het park kunnen het kunstwerk ook beklimmen. Via een trap in het kunstwerk is een platform te betreden met uitzicht
over de Waal.

Jan-Carel Koster

De Henge een zo genaamde WoodHenge werd 1 april geplaatst op de hei aan de Krachtighuizerweg in Putten. In deze cirkel van boomstammen komt een grote stam te staan die terplekke door de Jan-Carel Koster wordt bewerkt tot een sculptuur die in samenhang met de WoodHenge een vertelling doet over de geschiedenis van Putten in relatie tot zijn inwoners. Zodra de sculptuur gereed is, wordt schuin tegen deze sculptuur een tijdsbalk geplaatst die het verhaal compleet maakt door met zijn schaduw ‘De Tijd’ aan te duiden als in een soort zonnewijzer.  

Vesta Kroese

Op 31 maart 2011 werd het neonkunstwerk HIER/DAAR, van beeldend kunstenaar Vesta Kroese, onthuld. Dit tijdelijke kunstwerk op de ventilatiegebouwen van het Maastunnel-complex versterkt de dialoog tussen Noord en Zuid. De initiatiefnemers van HIER/DAAR zijn het CBK, Pact op Zuid, St. Downtownberaad en St. Kick. Het kunstwerk is gefinancierd door Deltafonds, St. Volkskracht, St. Kick, Deelgemeente Charlois, Dienst Kunst en Cultuur, CBK en Pact op Zuid. 

William Speakman

Op diverse plekken in de provincie Utrecht liggen verhalen onzichtbaar in het landschap verborgen. Soms verraden bepaalde terreinvormen eeuwenoude historische locaties en vindplaatsen. Kwintelooyen in de gemeente Rhenen is zo'n locatie. Daar zijn de oudste vuurstenen werktuigen in de provincie gevonden. Het beeld aan de vijver memoreert niet alleen de geschiedenis van de locatie, maar is tegelijk een hedendaagse verblijfplek met de futuristische uitstraling van een ruimteschip. Op 11 maart 2011 onthulde gedeputeerde mevrouw A.H. Raven van de provincie Utrecht het kunstwerk L40 van William Speakman. 


Peter Vink

Op donderdag 10 maart 2011 onthulde wethouder Marijke van Hees, in aanwezigheid van de kunstenaar Peter Vink, het derde kunstwerk aan de Cultuurmijl. Ditmaal een  luchtkunstwerk dat bestaat uit een laserstraal die –door de lucht– de uiteinden van de Cultuurmijl met elkaar verbindt. De naam van het kunstwerk 
N 52 14.053, E 6 53.796 – N 52 13.247, E 6 53.738 is ontleend aan de coördinaten van het begin- en eindpunt van de lichtstraal. Op circa 30 meter hoogte is het kunstwerk als een strakke groene lijn zichtbaar van de schoorsteenpijp van Tetem over gebouwen en huizen naar de Grote Kerk op de Oude Markt. De straal is elke avond zichtbaar op wisselende tijden –in totaal maximaal 1 uur per avond- en is organisch: de zichtbaarheid wordt beïnvloed door de luchtvochtigheid op dat moment. 
 
Matty Christensen

Matty Christensen heeft voor de pas geopende locatie voor afvalinzameling van de gemeente Veldhoven een kunstwerk gemaakt. Langs een smalle strook van 120 cm breed was er ruimte beschikbaar om een schijngevel van 60 meter lang en 12 meter hoog te ontwerpen. Deze schijngevel moest goed in de bodem verankerd zijn omdat schoren en tuien niet mogelijk was. Alleen met heipalen kon een dergelijk smal maar toch sterk fundament worden gemaakt.
Heipalen worden altijd aan het zicht onttrokken door het gebouw wat er bovenop wordt gezet. In dit geval werd de fundering zelf tot kunstwerk verheven. De palen zijn tot op eenderde van hun lengte in de grond gedreven en steken er voor tweederde bovenuit.

Albert Dedden en Paul Keizer

In opdracht van de gemeente Mijdrecht hebben de kunstenaars Albert Dedden en Paul Keizer voor het nieuwe zwembad het kunstwerk Jive Babyvervaardigd. Het kunstwerk is een sculptuur, geïnspireerd op een zwemmende baby, die boven de hoofden van het publiek zwemt. De sculptuur wordt bevestigd aan vier masten die de vorm hebben van gestileerde rietstengels, die licht door de wind gebogen lijken. De kunstenaars willen met dit werk de bredere beleving van zwemmen verbeelden. Het zwemmen zoals dat zichtbaar is bij baby's: vrij en onbevangen en zwevend in het water. De realisatiekosten bedragen € 41.000,-. Op 23 november 2010 werd dit beeld onthuld.

Cosima van Bonin

Op zaterdag 9 oktober 2010 wordt The Idler’s Playground van Cosima van Bonin in Rotterdam onthuld. Onder de platanen voor het Hilton Hotel aan het Hofplein plaatst Von Bonin een beeld waarin een Pinoccio-achtige figuur  vanaf een scheidsrechtersstoel toeziet op een speelruimte met een enorme paddenstoel. Deze ‘speelruimte van de lanterfanter’ staat voor Von Bonin voor de ruimte die de kunstenaar en de kunst in kan nemen, als een spiegel van het  leven. De figuur van ‘Pinoccio’, met een neus die groeit als hij liegt, roept een beeld op van een samenleving waarin regels en mores op  gespannen voet staan met het individu. In Von Bonins werk is deze allegorische figuur een terugkerend motief. Haar sculptuur is een ode aan de lanterfanter die een speeltuin van de ongehoorzaamheid bewaakt. In Beelden 4#2010 kunt u hier meer over lezen.

Arno Coenen

Het kunstwerk Virtual Fairytale 2.0 van Arno Coenen uit 2007 is nu van grote hoogte te bewonderen op Google Maps; Trumanlaan 60, Utrecht NL. In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Coenen in drie jaar tijd drie mozaïeken van formaat gemaakt waaronder I HVNT TLD HLF OF WHT I SW! in 2008 op het Marco Poloplein en Game Meadow uit 2009 voor het Peltplantsoen. Deze drie publieke kunstwerken bestaan uit gekleurde betontegels met verschillende elementen uit de hedendaagse beeldcultuur. 

Maria Roosen

Op 24 september 2010 werd een monument voor Anna Blaman onthuld. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman overleed. Blaman is in de vorige eeuw bijna in de vergetelheid geraakt, maar inmiddels stijgt de waardering voor haar werk en is ze opgenomen in de canon van de honderd belangrijkste Nederlandse auteurs. 2010 is uitgeroepen tot Anna Blamanjaar. Beeldend kunstenaar Maria Roosen ontwierp in samenwerking met Arild Veld een kunstwerk in de vorm van een motor. Deze wordt geplaatst in het talud aan de Heemraadssingel in Rotterdam, vlakbij waar motorrijdster Blaman woonde. Het beeld staat er geparkeerd alsof ze elk moment weer kan wegrijden. 

Antony Gormley

De 26 meter hoge sculptuur Exposure van de Britse kunstenaar Antony Gormley is in Lelystad op vrijdag 17 september 2010 onthuld. Dit beeld van een hurkende man, naar de gelijkenis van de kunstenaar zelf, weegt zestigduizend kilo en heeft anderhalf miljoen euro gekost. In Beelden 4#2010kunt u hier meer over lezen. 

Maree Blok en Bas Lugthart

Op 25 juni 2010 onthulden de wethouders Jan Oomkes en Fred Stol het kunstwerk Sterrenspoor Observatorium in de dorpsweide van de Oostergast te Zuidhorn. Het kunstwerk is gemaakt door het kunstenaarsduo Maree Blok en Bas Lugthart uit Onderdendam. Het kunstwerk maakt op een bijzondere wijze de plaats van de sterren, waar alle straten van de wijk Oostergast naar zijn vernoemd, zichtbaar. Aan beide uiteinden van de dorpsweide in de woonwijk staan op ongeveer 50 meter afstand twee realistisch geboetseerde mensfiguren op hoge zuilen. Zij wijzen naar de hemel boven hen. Tussen de sculpturen loopt een voetpad, waarin een spoor van merktekens is aangebracht, waarop de namen van de vernoemde sterren staan. Tussen de twee sculpturen in staat een uitvergrote versie van een Astrokaart. Op de Astrokaart staan de sterrennamen van de straten in de wijk aangegeven. Via de Astrokaart is te zien waar deze sterren aan de hemel staan en wordt de werking van het kunstwerk Observatorium Sterrenspoor Zuidhorn uitgelegd. 

Andreas Oldörp 

Samen met de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR) werkt de gemeente Enschede aan een serie geluids-en lichtkunstwerken die permanent in de openbare ruimte komen te staan. Het tweede kunstwerk in deze serie van de Duitse kunstenaar Andreas Oldörp werd in juni 2010 opgeleverd. Het werk White Lily van Andreas Oldörp staat op een van de meest opmerkelijke plaatsen aan de Cultuurmijl in Enschede. Andreas Oldörp creëerde een slank, cilindervormig gebouwtje van beton, dat plaats biedt aan één persoon.
Het uitzicht op het park biedt al stof tot mijmeren, maar het is de klank, die uit de grond opstijgt en de bezoeker volledig omgeeft en in hem resoneert, die deze ervaring boven het alledaagse uittilt. In het onderaardse deel van het gebouwtje stelde Oldörp een aantal orgelpijpen op, die gezamenlijk een harmonisch slotakkoord vormen. Het zachte geluid is als balsem voor de ziel. Witte lelies (ze ontbreken op geen enkele begrafenis) representeren in de iconografie geestelijke zuiverheid. Andreas Oldörp’s White Lilyis een memento mori zonder zwaarmoedigheid. Gelouterd en met zijn zintuigen weer zuiver gestemd vervolgt de bezoeker zijn weg.

Florentijn Hofman 

Ooit voeren honderden boten langs de kade in Schiemond, maar die bedrijvigheid is in de loop der jaren nagenoeg verdwenen. Intussen is kade opgeknapt tot boulevard, waarbij het aangrenzende weidse water opnieuw een uitgelezen plek lijkt om aan te meren. Om de oude havengeschiedenis te herdenken, heeft de deelgemeente Delfshaven het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam benaderd, dat op zijn beurt de Rotterdamse kunstenaar Florentijn Hofman vroeg. Hofman heeft vaker grote en brutale ingrepen in de openbare ruimte gemaakt. Voor Schiemond ontwierp hij vijf papieren vouwbootjes die manshoog in kleurrijk staal zijn uitgevoerd. Ze zijn op de kade geplaatst alsof een kind fantaseerde bij dat water en die fantasie als door iets magisch materialiseerde. Op woensdag 30 juni 2010 werden de bootjes onthuld aan de Bartel Wiltonkade.
 De vijf papieren boten van Florentijn Hofman zijn gemaakt in de voormalige Verolmewerf. Alleen hun vorm herinnert aan de bekende vouwbootjes. Het materiaal is hetzelfde staal waar ook echte schepen van gemaakt worden. De vijf boten staan op de Bartel Wiltonkade, nog op de bok en als het ware klaar voor het ruime sop. Ze staan er zoals in het verleden honderden boten te water zijn gelaten toen deze plek nog dé Rotterdamse haven was.  

 

 
Comments