Ons soort mensen in de kunstkapel

Virtueel Museum Zuidas toont 
Ons soort mensen in de kunstkapel

In het stadsdeel Amsterdam Zuid, aan weerszijden van de ringweg A10 groeit tussen de rivieren Amstel en Schinkel gestaag een nieuwe zoom. Het is het zakendistrict ‘Zuidas’. De stad krijgt er, door het verrijzen van talrijke metershoge gebouwen, onmiskenbaar het imago van een eigentijdse metropool. De architectuur is van een opmerkelijke signatuur met een vrije opvatting over vorm die functionaliteit tot een secondair gegeven lijkt te maken.

Door Eleonoor van Beusekom 

Al bij aanvang van de Zuidasontwikkeling kreeg beeldende kunst een eerlijke kans om er wezenlijk aan te kunnen bijdragen. Dit is tot op heden nog steeds bijzonder want beeldende kunst komt meestal pas aan bod wanneer bouwplannen al in een vergevorderd stadium verkeren. Om de kunst in goede banen te kunnen leiden, stelde de gemeente in 2001 een ‘supervisor beeldende kunst’ aan. Samen met het Virtueel museum Zuidas, een stichting die werd opgericht in 2003, werken supervisor en stichting specifiek op de Zuidas aan alles wat met kunst en cultuur samenhangt. 

Om haar vooropgezette doelen op veelzijdige wijze te kunnen verwezenlijken heeft het Virtueel museum Zuidas, VMZ, inmiddels een indrukwekkend takenpakket gegenereerd. Kernactiviteit is: “het in gelijke tred meebouwen met de architectuur”. Permanente kunstwerken kunnen zo op organische wijze hun plaats gaan innemen in de stedenbouw, architectuur en openbare ruimte. 

Om optimale kansen en mogelijkheden voor de kunst te scheppen worden kunstenaars al in een vroeg stadium betrokken bij de  ontwikkeling van het gebied. Het VMZ zoekt al tijdens de planvorming contact met alle betrokkenen om te bewerkstelligen dat een aparte kunstparagraaf wordt opgenomen in het stedenbouwkundige programma van eisen. 

Er zijn al mooie resultaten geboekt. Zo is bijvoorbeeld het videoscherm CASZUIDAS op het Zuidplein sinds 2007 in werking. Het is het enige scherm van Europa waar van 6 uur s’morgens tot 12 uur s’nachts voor minstens 80% hoogwaardige videokunst wordt vertoond, afgewisseld door 20% actuele, spraakmakende gebeurtenissen uit sport en politiek. 

Er is ook kunst met een permanent karakter zoals de solide bijdrage van Krijn de Koning. Hij maakte, met zijn beeldende kunstingrepen, vanaf het eerste moment deel uit van het bouwteam voor ontwikkeling van het Nuon gebied en station Rai. Voor de KPN verscheen op de telecommunicatietoren een lichtkunstwerk van de hand van beeldend kunstenaar Giny Vos.

www.virtueel-museum.nl
Lees meer in Beelden 3#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.
Comments