Preview 2#2018

Preview Beelden 2#2018, jaargang 21, nr. 82


In Beelden 2#2018 kunt u recensies lezen van twee grote tentoonstellingen in België, te weten de Triënnale Brugge 2018 en Beaufort 2018. De tweede editie van de Triënnale Brugge, Liquid City - Vloeibare Stad, haakt in op het thema van 2015, waarbij er werd nagedacht over de stad als een megapolis. Alleen gaat het nu nog een stapje verder: hoe flexibel, ‘vloeibaar’, weerbaar, kan een historische stad als Brugge zijn in een tijd waar niets nog zeker lijkt? In Beaufort 2018 wordt de zee belicht door 18 beeldend kunstenaars als een plek die onbeheersbaar is en ons tegelijk verbindt met de rest van de wereld. Iedere deelnemende kunstenaar komt uit een land dat grenst aan een zee. Een onderliggend thema van deze editie is de rol van permanente monumenten. Hoe geven ze betekenis aan een plek? Welk soort interpretatie krijgen ze toebedeeld door de omwonenden? En in hoeverre is de kracht van hun boodschap onderhevig aan de tijdsgeest?

Van de in Nederland te bezoeken tentoonstellingen worden o.a. Object Love in Museum De Domijnen en Beelden in Leiden beschreven. In Object Love onderzoekt gastcurator Anne Berk onze intieme, emotionele relatie met dingen aan de hand van hedendaagse beeldende kunst met o.a. Bill Woodrow en Maria Roosen. En in de openluchttentoonstelling Concepts of Time in Leiden geven tien jonge beeldhouwers  betekenis aan het verleden. Of is het andersom? Beïnvloedt het verleden de expressie van beeldhouwers van nu? Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het Rijksmuseum van Oudheden gaf het bestuur van Beelden in Leiden dit thema mee aan gastcurator Sandrine van Noort. Zij nodigde de kunstenaars uit een beeld voor de open lucht te maken dat reflecteert op verschillende noties van tijd.

Bijzondere aandacht besteden wij in dit nummer aan het 100-jarig jubileum van de Nederlandse Kring van Beeldenhouwers. Voor de jubileumtentoonstelling Beeldreflecties. De Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later in Pulchri, Den Haag werden zeven zogenaamde signaalbeelden uit de afgelopen 100 jaar geselecteerd. 92 leden van de NKvB hebben zich hierdoor voor de tentoonstelling laten inspireren voor een nieuw werk. Tevens viert de sector Dordrecht haar 40-jarig jubileum met een overzichtstentoonstelling in o.a. het Dordrechts Museum met werk van 12 beeldhouwers uit het netnummergebied 078.

Daarnaast kunt u onze vaste rubrieken ‘Verborgen schatten’, ‘Cross-overs’, ‘Het atelier’, ‘Kunst in de openbare ruimte‘ en ‘Boeken’ vinden.

30 juni a.s. komt Beelden 2#2018 uit. 

Vraag een proefnummer aan voor € 5,-, of neem/geef een (cadeau)abonnement: 

4 nummers voor € 35,- (het eerste jaar slechts € 25,-)

S.P. Abonneeservice, Antwoordnummer 10016, 2400 VB Alphen a/d Rijn (een postzegel is niet nodig), bel 088-1102034,of mail info@spabonneeservice.nl


Comments