Preview Beelden 4#2018

De beste wensen voor 2019. Start het jaar goed met een abonnement (€ 37,50 voor 4 nummers) op Beelden.


S.P. Abonneeservice, Antwoordnummer 10016, 2400 VB Alphen a/d Rijn (een postzegel is niet nodig). Bel 088-1102034, of mail naar info@spabonneeservice.nl


Preview Beelden 4#2018

 

Nu de dagen korter worden, komen de diverse lichttentoonstellingen in de openbare ruimte goed tot hun recht.

Voor Glow 2018 in Eindhoven was het thema ‘Shadows & Light’: Every picture has its shadows. And it has some source of light. Blindness, blindness and sight. Dit thema komt uit een tekst van Joni Mitchell. Deze tentoonstelling is al afgelopen als Beelden 4#2018 uit is. In de rubriek ‘Voorbij’ kunt u er een verslag van lezen. Een lichttentoonstelling die nog t/m 20 januari 2019 te bezoeken is, is het Amsterdam Light Festival. Deze tentoonstelling staat dit jaar in het teken van het thema 'The Medium is The Message', de bekende uitspraak van de Canadees Marshall McLuhan. De rol van licht in het overbrengen van een boodschap en de stad Amsterdam als medium voor het vertellen van bijzondere verhalen staan in deze editie centraal. Hiervan is eveneens een recensie in het nieuwe nummer te lezen.

Naast de tentoonstellingen met lichtkunstwerken in de openbare ruimte zijn er ook tentoonstellingen van bewegende en lichtgevende kunst binnen te zien. Zo kunt u besprekingen lezen over o.a. de tentoonstelling Actie <-> Reactie. 100 jaar kinetische kunst in de Kunsthal in Rotterdam met o.a. de bijzondere lichtruimte Chromosaturation van kunstenaar Carlos Cruz-Diez. De ruimte bestaat uit slechts drie kleuren, waardoor het oog het idee van kleur kan omzetten naar een bijna fysieke ervaring. In Amersfoort in de Kunsthal KAdE vindt de tentoonstelling A Balancing Act plaats, waarbij het evenwicht centraal staat. Een bijzondere plaats hier neemt het kunstwerk Lumen Balance van Henk Stallinga in. De dunne, gebogen lichtlijnen creëren een diversiteit aan lijntekeningen in de lucht. Daarnaast wordt de tentoonstelling van Ann Veronica Janssens in De Pont in Tilburg beschreven. Licht, kleur en ruimte zijn haar basismaterialen. Met deze ongrijpbare fenomenen creëert zij 'beelden' die het onzichtbare zichtbaar maken. Ann Veronica Janssens verandert de ruimte in onbestemde, met kleurige mist gevulde ruimtes waar je als bezoeker, ondanks het licht, op de tast jouw weg moet zien te vinden.

Verder kunt u in het nieuwe nummer onze vaste rubrieken ‘Verborgen schatten’, ‘Cross-overs’, ‘Het atelier’, en ‘Boeken’ vinden. Voor meer informatie: kijk op onze website beeldenmagazine.nl


Inhoud Beelden 4#2018


Verborgen schatten: DSM, Piet Augustijn
Cross-overs: Patricia Kaersenhout, Etienne Boileau
Witteveen+Bos-Prijs:Zoro Feigl, Antonie den Ridder
Amsterdam Light Festival, Ans van Berkum
Het leven van Boeddha, Eleonoor van Beusekom
A Balancing Act, Peke Hofman
Verzet en verdriet in beeld, Jaap Röell
Ossip Zadkine, Egbert van Faassen
Johan Polet, Jet van der Sluis
Giacometti-Chadwick, Geraart Westerink
Actie <-> Reactie, Etienne Boileau
Cultural Threads, Carina van der Walt
Ann Veronica Janssens, Tine van de Weyer
Carolein Smit, Paulo Martina
Sonar, Ans van Berkum 
Glow, Carina van der Walt
Robot Love, Pascalle Mansvelders 
Het atelier: Gerhard Lentink, Beatrijs Schweitzer
Kunst op de Korenmarkt, Gent, Hilde Van Canneyt
Boeken, Judith van Beukering

 

 

 

Comments