Redactioneel 1#2015

Redactioneel 1#2015

Naast de vaste rubrieken en een groot aantal beschrijvingen van nog te bezoeken tentoonstellingen, zoals De Zee in Mu.Zee in Oostende en In Search of Meaning in De Fundatie in Zwolle treft u in dit nummer twee nieuwe rubrieken aan: ‘Voorbij’ en ‘Het atelier’. Beelden wil graag zo actueel mogelijk zijn, maar door onze verschijningsvorm van één keer per kwartaal, vallen er daardoor wel eens interessante tentoonstellingen tussen wal en schip. In ‘Voorbij’ treft u een aantal korte beschrijvingen van tentoonstellingen aan die al afgelopen zijn als dit blad uitkomt.

In ‘Het atelier’ wordt er een beeldend kunstenaar en zijn werkruimte beschreven. De ene kunstenaar werkt in een schuurtje in de tuin, een ander op zolder, of in een lokaal in een schoolgebouw en weer een ander heeft een loods met assistenten. De komende nummers krijgt u een kijkje in de keuken van de kunstenaar.

Soms kom je een boek tegen waar je aandacht aan wilt besteden, maar dat gaat dan niet over kunst. Het boek Dit kan niet waar zijn van Joris Luyendijk is zo’n boek, het houdt me bezig. In het boekenprogramma van Wim Brands vertelt Luyendijk dat er bankiers zijn die ondanks dat het tegen de moraal is, klanten allerlei producten aansmeren die niet deugen, zoals rentederivaten, maar het doen omdat het binnen de wet valt. Rentederivaten zijn verkocht als bescherming tegen een stijgende rente op bedrijfskredieten die aan ondernemers zijn verstrekt. Maar door de sterke daling van de rente de afgelopen jaren werd men geconfronteerd met een verhoging van de opslag op de lening en daarmee een flinke toename van de financieringslasten. Precies het tegenovergestelde wat men werd voorgehouden.

Klanten wordt een aantrekkelijke worst voorgehouden en men gaat er op in. Niet uit onkunde, maar uit vertrouwen. De bankiers gaan in hun verkoopargumenten alleen uit van groei, maar gebeurt het tegendeel dan ben je de pineut. In principe ben je als kleine klant een leek. De complexe materie achter een derivaat is moeilijk te begrijpen en tegen de juridische afdeling van de bank, die wordt ondersteund door de grote advocatenkantoren van de Amsterdamse Zuid-as, ben je een kleine jongen.

De voorstelling Door de bank genomen van De Verleiders is een echt kunststuk. Geen beeldende kunst maar theaterkunst. Het legt de manipulaties van het bankwezen bloot. Je hoort tijdens de voorstelling dat als je een paar jaar geleden bij de afname van een nieuwe hypotheek niet meer dan 100% van de waarde van je huis leende, je een dief van je eigen portemonnee werd genoemd, daar de prognose was dat de huizen ieder jaar in waarde zouden stijgen. Dat gaat goed tot het een keer stopt. De keerzijde wordt niet genoemd. Nu heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid, maar van bankiers, mannen in nette pakken, verwacht je toch dat het serieuze mensen zijn die weten waar ze over praten en geen oplichters zijn.

Wat heeft het gedrag van bankiers met kunst te maken, denkt u. Aan de ene kant niets, aan de andere kant kopen banken veel kunst voor hun bankgebouwen en zitten bankiers in besturen van diverse musea. Bankiers nemen graag risico’s met andermans geld. Een verwevenheid is er zeker. En wat denkt u als de banken vallen en er geen geld meer uit de pinautomaat komt, dan kan er niet veel kunst meer verhandeld worden. 

Kunnen de banken anders gaan werken? Luyendijk stelt dat de slavernij afgeschaft is en de vrouwenemancipatie ook gelukt is. Het zou dus wel kunnen, maar hoe. De Verleiders zijn begonnen met de actie ‘Burgerinitiatief Ons Geld’. Inmiddels hebben zij 100.000 handtekeningen opgehaald. Doel is het bespreekbaar maken van geldcreatie. Zij vinden dat iedere Nederlander zou moeten weten hoe het huidige geldsysteem werkt. Zie burgerinitiatiefonsgeld.nu

John Blaak

Comments