Redactioneel 3#2016

Redactioneel 3#2016

In juli kreeg ik het bericht dat onze uitgever Will Lormans op 57 jarige leeftijd was overleden. Ik wist dat hij ziek was, maar de kennisgeving van zijn dood kwam toch onverwachts hard aan. Ik ben Will dankbaar dat zijn uitgeverij, indertijd Van Spijk Grafimedia, geleidt door hem en zijn vrouw Miriam Lormans Bormans, in 2007 Beelden wilde overnemen van de werkmaatschappij van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, het Thoe Schwartzenberg Fonds die het negen jaar onder beheer hadden.

Indertijd vond het Thoe Schwartzenberg Fonds het tijd om het blad over te dragen aan een professionele organisatie om het verder uit te helpen bouwen. Dit is de afgelopen tien jaren gelukt. Beelden is een van de weinige tijdschriften voor vakgenoten en een breed publiek dat in ruimtelijk werk geïnteresseerd is, en dat nog specifiek recensies van tentoonstellingen, kunst in de openbare ruimte, debatten, symposia, kunstprijzen en boeken kritisch beschrijft. In Beelden vindt u geen beschrijvingen vooraf, maar wordt alles door de medewerkers ter plekke bezocht en gelezen en kan er zodoende kritisch op het gebodene gereflecteerd worden. Beelden is nog een van de weinige bladen die ruimte schept voor kunstkritiek en neemt hiermee een waardevolle plaats in tussen de kunstbladen. Inmiddels is dit nummer het 75ste dat uitkomt. Volgend jaar gaan we de 20ste jaargang in. Voorwaar een unieke prestatie dankzij alle betrokkenen, maar met name door de uitgever om toch ieder jaar te besluiten om (zonder subsidie) door te gaan. Intussen zet Miriam Lormans Bormans de uitgeverij alleen voort. We wensen haar alle succes toe. Will zullen we missen.

Het ter plekke bezoeken van tentoonstellingen en er over schrijven in een kwartaaltijdschrift is soms conflictueus. Niet altijd kan een tentoonstelling nog door de lezer bezocht worden als het blad uitkomt. Echter dit is een bewuste keuze en het is hiermee dat Beelden zich onderscheidt van andere bladen. Het streven is wel dat het merendeel van de beschreven tentoonstellingen nog bezocht kan worden. Zo kunt u in dit nummer o.a. lezen over Hildo Krop, erven zonder testament in Villa Rams Woerthe in Steenwijk,  Giuseppe Penone rondom het Rijksmuseum, Nature based in het Kröller-Müller Museum, What Remains en de Wilhelminaring in CODA in Apeldoorn, Spielerei in Schunck in Heerlen, Meschac Gaba in het Wereldmuseum in Rotterdam en tot slot van de nog lopende tentoonstellingen Joost van Toorn in het Groninger Museum en in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Niet meer te zien zijn het Kunstenfestival Watou in België en Hybrid Modus in Bredelar in Duitsland. Evenals (een deel van) Landkunst in Noord-Brabant en Into Nature in Drenthe in ons eigen land. Desondanks zijn dit lezenswaardige stukken.

Een recensie gaat veel verder dan alleen maar de lezer te attenderen op het beschrevene. Een recensie is een verslag van een interessante gebeurtenis met daaraan gekoppeld een kritische waardering, die een blijvender belang heeft dat uitstijgt boven het actuele. Zo kan een recensie ook prikkelen om de volgende keer naar een volgende tentoonstelling van een beschreven kunstenaar of tentoonstellingsmaker te gaan.

Via onze Tips op pagina 5 en op onze website kunt u een selectie tips lezen van actuele tentoonstellingen en binnenkort te bezoeken tentoonstellingen rond ruimtelijke kunst.

Veel leesplezier.

John Blaak

Comments