Kunst en geld: Ruud Kuijer

Hoe te leven van de kunst: Ruud Kuijer over sponsoring

Kunstenaars worden hard getroffen door de bezuinigingen. In 2009 verdween de Geldstroom BKV (18 miljoen euro) naar de gemeenten. Dat geld kwam uit de BKR. Nu verdwijnt de Wwik (37 miljoen euro). 
Van de 130 miljoen gulden die in 1988 in de BKR  zat, rest nu nog 12 miljoen euro voor beeldende kunstenaars in het Fonds BKVB. En dat wordt nog minder. Na de fusie met de Mondriaanfoundation wordt er nog eens 8,5 miljoen euro gekort. Welke consequenties heeft dit beleid voor beeldhouwers? Hoe voorzien zij in hun levensonderhoud?

Door Anne Berk

Waterwerk IV

Zo op het oog heeft Ruud Kuijer (1959, Schalkwijk) geen last van de bezuinigingen. Op 30 mei jl. werd zijn tien meter hoge Waterwerk VI onthuld door Rudi Fuchs. Het is de zesde van een reeks van zeven sculpturen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, waar Kuijer in 2002 aan begon. De enorme, maar toch sierlijke sculpturen zijn abstract, een spel met materiaal, vorm en ruimte. Met zijn keuze voor gewapend beton heeft Kuijer het repertoire van de modernistische abstracte beeldhouwkunst verrijkt. Zijn beelden lijken constructief, maar bestaan uit één stuk en zijn gegoten in enorme bekistingen. Vandaar de titel Waterwerken, want ook sluizen en andere waterwerken zijn vaak van beton.

Lees meer in Beelden 2#2011. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.

www.ruudkuijer.nl

Lees ook het artikel over de toekenning van de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs aan Ruud Kuijer 

Comments