Tamar Frank

Ruimtelijke licht- en kleursculptuur van Tamara Frank 

De kunstenares Tamar Frank (Amsterdam, 1974) studeerde in 1997 af aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht in de discipline Monumentale Vormgeving. Sindsdien bouwt zij nationaal en internationaal aan een bijzonder oeuvre, omdat zij vooral werkt met licht. Haar lichtsculpturen zijn meer dan driedimensionale objecten: ze beïnvloeden door hun ‘inkleuring’ de beleving van de ruimte en gaan daardoor een directe relatie met de beschouwer aan. Vaak ondersteunen haar ruimtelijke ingrepen de bestaande (binnenhuis)architectuur, maar ze maakt ook vrijstaande, autonome lichtsculpturen en soms creëert ze op locatie performances, uiteraard ook met behulp van licht en belichting. 

Door Jet van der Sluis

De opdracht voor het zogeheten Kulturhus in Warnsveld is vanaf het begin uitdrukkelijk geformuleerd vanuit de functie van het gebouw. Het fenomeen ‘kulturhus’ is overgewaaid uit de Scandinavische landen en is te vergelijken met het vroegere gemeenschapshuis in kleinere dorpskernen. Meer nog dan vroeger is het huidige concept gericht op het behoud van publieks- en zorgfuncties op het platteland; zorg die door fusies op bestuurlijk niveau steeds vaker wordt overgeheveld naar één centrale kern, waardoor de omliggende dorpen niet alleen hun identiteit, maar ook hun voorzieningen kwijtraken. Het kulturhus beoogt om vanuit die gezamenlijk gevoelde identiteit de onderlinge verbondenheid van kleine plattelandskernen overeind te houden. Niet alleen door het beschikbaar stellen van ‘nutsvoorzieningen’ als vergader- en repetitieruimtes voor de (zorg)verenigingen, een dependance van de bibliotheek en zelfs een loket van de burgerlijke stand (zodat de bewoners niet voor ieder ambtelijk wissewasje naar de stad hoeven te gaan), maar vooral door een ontmoetingsplek te creëren waar de inwoners er voor elkaar kunnen zijn. De exploitatie van zo’n kulturhus draait namelijk voor een groot deel op vrijwilligers. Het belangrijkste culturele doel is eigenlijk ‘verbinden’.

Lees meer in Beelden 1#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.
Comments