Tijdschriften

Bladen van kunstenaarsverenigingen

In Beelden is het afgelopen jaar een serie artikelen verschenen over de vier beroemdste kunstenaarsverenigingen: Pulchri Studio (Den Haag), Arti et Amicitiae (Amsterdam), Pictura (Dordrecht) en Kunstliefde (Utrecht). Eén onderwerp was nog niet aan bod gekomen, namelijk de bladen die bovengenoemde verenigingen uitgeven. In dit slotartikel onderzoekt de auteur of deze uitgaven consistent zijn met het beeld van de verenigingen zelf. Weerspiegelen de bladen het karakter van hun organisatie?

Door Judith van Beukering

Als je de uitgaven van de verenigingen naast elkaar legt dan zijn de verschillen in vormgeving, inhoud en oplage opvallend groot. Voor een vergelijking heb ik diverse bladen per vereniging bekeken. Uit het meest recente exemplaar dat ik tot mijn beschikking had, beschrijf ik de dingen die voor deze bladen typerend zijn. Kunstliefde heeft als enige geen blad, maar geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. De flyer van februari vermeldt nieuws dat voor leden interessant kan zijn: een actuele tentoonstelling, informatie uit bestuursvergaderingen, de winnaar van één van de Kunstliefde-prijzen en de aankondiging van een kunstreis naar Den Haag waar ook een uitwisseling zal plaatsvinden met Pulchri Studio. In mijn gesprek met voorzitter Jaap Röell sprak deze de wens uit dat Kunstliefde ooit de financiële middelen zal hebben om een ‘echt’ blad uit te geven. De recente verbouwing van het pand aan de Nobelstraat, waardoor de galeriefunctie wordt versterkt, brengt Kunstliefde hopelijk op koers.

Lees meer in Beelden 1#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan. 

Comments