Tips

Anne & Patrick Poirier 


Anne & Patrick Poirier brengen sinds 1969 archeologische vindplaatsen, van het oude Rome tot Angor Wat, een half door oerwoud overwoekerd tempelcomplex in Cambodja, in kaart. De Poiriers zien hun sculpturen als ontwerpen voor fysieke gebouwen, maar het zijn tegelijk ook metaforen voor ‘mentale’ gebouwen. De tentoonstelling in De Pont in Tilburg biedt voor het eerst een ruim overzicht van de jaren zeventig tot nu. 15 september 2018 t/m 3 februari 2019, www.depont.nl


Bloot- het kwetsbare lichaam


Met de tentoonstelling Bloot – het kwetsbare lichaampresenteert Museum Kranenburgh de verandering in betekenis van bloot in de beeldcultuur van de afgelopen decennia: van schok tot gewenning, van taboe tot openheid – en soms weer terug. Museum Kranenburgh, Bergen 14 oktober 2018 t/m 3 februari 2019, www.kranenburgh.


Verlicht Mij 


IJsselstein transformeert deze winterse dagen tot een bijzonder nachtlandschap, met de Gerbrandytoren als stralend baken. De ontsteking van de lichtjes in de 372 meter hoge zendmast vormt jaarlijks een feestelijk moment voor de stad. Voor Museum IJsselstein een aanleiding een tentoonstelling over licht in de moderne en hedendaagse kunst te organiseren. 1 december 2018 t/m 24 februari 2019, www.museumijsselstein.nl


Carolein Smit


Het Drents Museum in Assen toont circa 20 keramische beelden en een groot aantal reliëfs van klei. Carolein Smit heeft ruime ervaring in het maken van beelden en reliëfs van klei en dat levert een zeer persoonlijke manier van werken op. Zonder schets of helder beeld begint ze aan een idee waarbij ze associeert op wat ze eerder zag en wat er onder haar handen ontstaat. 4 november 2018 t/m 3 maart 2019, www.drentsmuseum.nl 

 

Osip Zadkine


De tentoonstelling Zadkine aan Zee in Museum Beelden aan Zee geeft een uitgebreid overzicht van het oeuvre van deze Parijse meester van het modernisme, die samen met collega-kunstenaars als Picasso, Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde. 6 oktober 2018 t/m 3 maart 2019, wwwbeeldenaanzee.nl


Ann Veronica Jansens


In De Pont in Tilburg beeldhouwt Ann Veronica Jansens met licht, ruimte en klank. Zij is gefascineerd door vloeistoffen, zonsverduisteringen en fysische experimenten.Haar werkwijze maakt Ann Veronica Janssens tot een unieke kunstenares, iemand die bouwt met bijna niets om tot een wereld van gewaarwordingen te komen.10 november 2018 t/m 31 maart 2019, www.depont.nl

 

Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven

Ruim 150 zelden getoonde kunsthistorische hoogtepunten uit diverse Nederlandse bedrijfscollecties verruilen hun vertrouwde plek in kantoren en bedrijven voor een plaats in het museum. Onder de titel Out of Office. Kunstschatten uit bedrijven, biedt Singer Laren in samenwerking met de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) een verrassend kunsthistorisch overzicht van 75 jaar Nederlandse kunst uit bedrijfscollecties. 11 december 2018 t/m 7 april 2019, www.singerlaren.nl

David Lynch: Someone is in my House

In het Bonnefantenmuseum opent een omvangrijke tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar en filmmaker David Lynch. Naast zijn beroemde filmische werken is David Lynch altijd actief gebleven als beeldend kunstenaar. De tentoonstelling presenteert het onderbelichte maar veelzijdige kunstenaarschap van Lynch. Bonnefantenmuseum, Maastricht, 30 november 2018 t/m 28 april 2019, www.bonnefanten.nl

 

Dale Chihuly 

In het Groninger Museum zijn de creaties van de Amerikaanse glaskunstenaar Dale Chihuly te zien. De tentoonstelling is speciaal voor het museum samengesteld in samenwerking met de Chihuly Studio. Het is de grootste museale expositie van Chihuly in Europa in de afgelopen 20 jaar. Opgebouwd uit 16 installaties, zowel binnen als buiten het museum, biedt het een compleet overzicht van alle hoogtepunten uit het oeuvre van de kunstenaar. 8 december 2018 t/m 5 mei 2019, www.groningermuseum.nl

Cultural Threads

We leven in een wereld waarin grenzen tussen landen en mensen vervagen, machtsverhoudingen ingrijpend verschuiven en culturen vermengen. De tentoonstelling Cultural Threadspresenteert werk waarin hedendaagse kunstenaars textiel als krachtig instrument gebruiken om hun ideeën te verbeelden over politiek-maatschappelijke vraagstukken. Textielmuseum, Tilburg, 24 november 2018 t/m 12 mei 2019, www.textielmuseum.nl

Naakt of bloot?

Naakt of bloot? Deze vraag vormt de rode draad van de exposities Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 en Naakt of bloot in de hedendaagse kunst, te zien. Museum Jan Cunen. voelt de noodzaak om de actuele maatschappelijke discussie die ten aanzien van naakt en bloot heeft postgevat zichtbaar en bespreekbaar te maken. Waar aan de ene kant krampachtig en preuts wordt omgegaan met bloot, worden we er aan de andere kant mee overladen. Museum Jan Cunen illustreert deze discussie met twee tentoonstellingen waarin het vrouwelijk naakt centraal staat en de schoonheid van het naakte lichaam wordt gevierd. 3 februari t/m 19 mei 2019, www.museumjancunen.nl

Vrijheid – De vijftig Nederlandse kernkunstwerken sinds 1968  

In Museum de Fundatie is de tentoonstelling Vrijheid – De vijftig Nederlandse kernkunstwerken sinds 1968te zien. Op deze tentoonstelling worden de zogenaamde vijftig ‘kernkunstwerken’ getoond. Vrijheidis nadrukkelijk subjectief, en wil zowel een uitnodiging tot discussie zijn als een liefdesverklaring aan de Nederlandse kunst. De tentoonstellingwordt samengesteld door Hans den Hartog Jager. Museum De Fundatie, Zwolle, 19 januari t/m 22 mei 2019, www.museumdefundatie.nl

 

Richard Long


Zowel het Kröller Müller Museum als De Pont besteden dit voorjaar aandacht aan het werk van Richard Long. De cirkel, de lijn, de spiraal of het kruis zijn uitingen die Long op zijn vele wandelingen maakte. In beide musea zijn voorbeelden hiervan via foto's en reconstructies te zien. KMM, 23 februari t/m 19 mei 2019, www.krollermuller.nl, De Pont, 16 februari t/m 16 juni 2019, www.depont.nl