Tips

Into Nature

Into Natureis een tweejaarlijkse beeldende kunstroute in het Drentse landschap met werken van 16 internationale kunstenaars. Deze zomer is het thema Into Nature: Out of Darkness. 1 juli t/m 16 september 2018, www.intonature.net

Johan Creten

Onder de titel Naked Roots toont museum Beelden aan Zee een selectie van circa vijftig, vaak monumentale, sculpturen in klei en brons van de ​Belgische kunstenaar Johan Creten​. Met zowel ouder als recent werk biedt deze tentoonstelling het publiek de mogelijkheid om uitgebreid kennis te nemen van zijn rijke oeuvre. 1 juni t/m 23 september 2018, wwwbeeldenaanzee.nl

Zomersneeuw

De elfde editie van Beelden op de Berg in Wageningen draagt de titel Zomersneeuw. Zomersneeuw is een metafoor voor ‘eeuwige verjonging’. In de tentoonstelling staan elf kunstenaars stil bij begrippen als geboorte, bloei en sterven. De kunstenaars bestuderen cyclische processen in de natuur, passen ze toe in hun werk of verbeelden ze op een meer symbolische of abstracte manier. In samenwerking met Wageningen University & Research zal van 9 maart tot 16 juni 2018 een uitgebreid voorprogramma worden ontwikkeld als voorbereiding op de tentoonstelling Beelden op de Berg 11 in Belmonte Arboretum van 16 juni t/m 23 september 2018, www.beeldenopdeberg.nl

Hybrids

 

Hybridsfocust op een generatie jonge kunstenaars, bij wie sculptuur slechts één van de media is die zij in hun werk hanteren. Deze kunstenaars, vaak aangeduid als post–internet, nemen de allesomvattende, digitale en beeldverzadigde wereld als uitgangspunt voor hun werk. Lustwarande, Tilburg, 23 juni t/m 23 september 2018, www.lustwarande.org


Beaufort 2018 


In Beaufort 2018 wordt de zee belicht door 18 beeldend kunstenaars als een plek die onbeheersbaar is en ons tegelijk verbindt met de rest van de wereld. Iedere deelnemende kunstenaar komt uit een land dat grenst aan een zee. Een onderliggend thema van deze editie is de rol van permanente monumenten. Hoe geven ze betekenis aan een plek? Welk soort interpretatie krijgen ze toebedeeld door de omwonenden? En in hoeverre is de kracht van hun boodschap onderhevig aan de tijdsgeest? 30 maart t/m 30 september 2018, www.beaufort2018.be 


Papier Biënnale Rijswijk 2018 

 

De achttien internationale deelnemers aan deze editie hebben naast het gebruik van papier de natuur als bron. Er zijn odes aan dat wat de natuur voortbrengt, sporen van verandering en vergankelijkheid worden veiliggesteld. Ook de liefhebbers van pure abstractie komen aan hun trekken deze biënnale. 12 juni t/m 7 oktober 2018, www.museumrijswijk.nl


BEELDENINSOEST 2018

In de zomerexpositie BEELDENINSOEST 2018 van Hazart is werk van Hannah Blom, Alexander Schabracq, Ben Oldenhof en Henk Zweerus en een nieuwe stapeling van Ton Kalle in de beeldentuin en kunstzaal te zien. 10 juni t/m 13 oktober 2018, www.hazart.nl

Een oase van beelden


In de NDSM Scheepsbouwloods in Amsterdamhet voormalige skatepark, exposeren elf beeldhouwers van voorheen beeldhouwerscollectief ABK. De beeldhouwers zijn verbonden door poëtische ambachtelijkheid. In de expositie plaatsen zij klassiek naast experiment. 15 september t/m 14 oktober 2018, www.beeldhouwers.nu


De Heemtuin Verbeeld XI

 

Het thema van De Heemtuin Verbeeld in Leiderdorpdit jaar is Chaos in orde.In de huidige maatschappij zijn we niet gewend om met chaos om te gaan. Het klinkt zelfs bedreigend en als iets wat bestreden moet worden. Maar je kunt chaos ook zien als iets wat mogelijkheden biedt. 25 mei t/m 28 oktober 2018, www.kunstindeheemtuin.nl


Omzien

De sector Dordrecht van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling in o.a. het Dordrechts Museum met werk van 12 beeldhouwers uit het netnummer-gebied 078. 20 mei t/m 11 november 2018, www.dordrechtsmuseum.nl


PLAY


Voor PLAY brengen 40 kunstenaars uit 18 landen, 60 kunstwerken op 16 binnen- en buitenlocaties naar Kortrijk. Op diverse binnen- en buitenlocaties in de stad kun je je onderdompelen in de unieke wereld van de beeldende kunst. Tijdens PLAY wordt onze relatie met ‘spelen’ ontleed. 23 juni t/m 11 november 2018. www.playkortrijk.be


Beeldenpark De Havixhorst


En wie ben jij? is de titel van de nieuwe tentoonstelling in Beeldenpark De Havixhorst in De Schiphorst. Meer dan 80 portretten zijn opgesteld in een galerij tussen de leilindes en in het park. In de tentoonstelling wordt een bonte stoet van persoonlijkheden van o.a. prinses Beatrix, Harry Mulisch en Johan Cruijff getoond. 6 mei t/m 18 november 2018, www.beeldenparkdehavixhorst.nl


Weil ich ein Mädchen bin


Het Odapark viert haar 25-jarig jubileum met de tentoonstelling Weil ich ein Mädchen bin. De tentoonstelling zoekt toenadering tot de mythische figuur en naamgeefster aan het park: de heilige Oda. En nu brengt zij de thematische leidraad samen voor de tentoonstelling bij het 25-jarig bestaan van Odapark, vijf invalshoeken: blindheid, vrouw-zijn, emancipatie, vluchtelingen en vogels. 19 juni  t/m 27 november 2018, www.odapark.nl


Robot Love


Robot Lovepresenteert een grootschalige tentoonstelling met meer dan 50 internationale kunstenaars. Robots maken al lang deel uit van ons dagelijkse leven. Maar hoe kunnen wij robots accepteren, beter nog, leren liefhebben? Robot Loveonderzoekt de band tussen mens en robot. Robots en artificiële intelligentie (AI) moeten als nieuwkomers veel leren en worden opgevoed. De Melkfabriek , Eindhoven, 15 september t/m 2 december 2018, www.robotlove.nl


A Balancing Act 


De tentoonstelling laat verschillende (inter)nationale kunstenaars zien die in sculpturen, installaties, foto's, schilderijen, performances, tekeningen en videowerken het vinden van equilibrium onderzoeken. Kunsthal KAdE, Amersfoort, 15 september 2018 t/m 6 januari 2019, wwwkunsthalkade.nl

 

Giacometti-Chadwick, Facing Fear


De tentoonstelling van Alberto Giacometti en Lynn Chadwickbestaat uit meer dan 150 beelden. Giacometti brengt in zijn werk de mens terug tot zijn meest kernachtige verschijning, zonder enige opsmuk en Chadwick toont zijn krachtige oerbeelden van mens en dier. Museum de Fundatie, Zwolle, 22 september 2018 t/m 6 januari 2019, www.museumdefundatie.nl

 

Actie <-> Reactie, 100 jaar Kinetische Kunst


De tentoonstelling Actie <-> Reactiein de Kunsthal Rotterdam presenteert een historisch overzicht van kinetische kunst, de kunststroming uit de vorige eeuw waarin licht en beweging centraal staan. Circa tachtig werken van kunstenaars, die aan de ontwikkeling van de kinetische kunst hebben bijgedragen, zijn te zien. 22 september 2018 t/m 20 januari 2019

 

Carolein Smit


Het Drents Museum in Assen toont circa 20 keramische beelden en een groot aantal reliëfs van klei. Carolein Smit heeft ruime ervaring in het maken van beelden en reliëfs van klei en dat levert een zeer persoonlijke manier van werken op. Zonder schets of helder beeld begint ze aan een idee waarbij ze associeert op wat ze eerder zag en wat er onder haar handen ontstaat. 4 november 2018 t/m 3 maart 2019, www.drentsmuseum.nl 

 

Ann Veronica Jansens


In De Pont in Tilburg beeldhouwt Ann Veronica Jansens met licht, ruimte en klank. Zij is gefascineerd door vloeistoffen, zonsverduisteringen en fysische experimenten.Haar werkwijze maakt Ann Veronica Janssens tot een unieke kunstenares, iemand die bouwt met bijna niets om tot een wereld van gewaarwordingen te komen.10 november 2018 t/m 31 maart 2019, www.depont.nl

 

David Lynch: Someone is in my House


In het Bonnefantenmuseum opent een omvangrijke tentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar en filmmaker David Lynch. Naast zijn beroemde filmische werken is David Lynch altijd actief gebleven als beeldend kunstenaar. De tentoonstelling presenteert het onderbelichte maar veelzijdige kunstenaarschap van Lynch. Bonnefantenmuseum, Maastricht, 30 november 2018 t/m 28 april 2019, www.bonnefanten.nl

 

Cultural Threads

We leven in een wereld waarin grenzen tussen landen en mensen vervagen, machtsverhoudingen ingrijpend verschuiven en culturen vermengen. De tentoonstelling Cultural Threadspresenteert werk waarin hedendaagse kunstenaars textiel als krachtig instrument gebruiken om hun ideeën te verbeelden over politiek-maatschappelijke vraagstukken. Textielmuseum, Tilburg, 24 november 2018 t/m 12 mei 2019, www.textielmuseum.nl

39 beelden langs de kust van Hoorn


Langs de kustlijn van Hoorn groeit een beeldenroute die een stevige wandeling rechtvaardigt. De organisatie achter deze route is stichting In Den Beginne, die regelmatig beeldhouwers uitnodigt om hun beelden te tonen. De route begint vanaf schouwburg Het Park aan de Westerdijk en loopt door via de Vuurtoren op het Visserseiland, langs het Oostereiland, het Julianapark tot en met de Schelphoek aan de Schellinkhouterdijk. Het thema van de tentoonstelling isLand-Water-Dialoogwww.stichtingindenbeginne.n