Verborgen schatten: Kunstcollectie Albert Heijn

Verborgen schatten: Kunstcollectie Albert Heijn draagt bij aan dynamische bedrijfscultuur

 

Vanuit haar betrokkenheid met de samenleving wil de Albert Heijn Kunst Stichting actuele beeldende kunst stimuleren en toegankelijk maken voor medewerkers en een algemeen publiek. Beeldende kunst draagt bij aan de dynamische cultuur van Albert Heijn waarin ruimte is voor emoties, creativiteit en de dialoog. Het dagelijks leven is de thematiek waarop verzameld wordt. 

Uit statuten artikel A: ‘De stichting heeft als doel het houden, onderhouden en uitbreiden van een verzameling hedendaagse Nederlandse kunst ter versteviging van de cultuur en cohesie binnen het Nederlands bedrijf van het toenmalige Ahold en Albert Heijn alsook ter versterking van de verbinding en dialoog met de bredere Nederlandse maatschappij waar de genoemde kunst een belangrijke culturele uiting vormt.’

 

Door Piet Augustijn

 

De collectie vindt haar oorsprong in 1987, het jaar dat Albert Heijn haar 100-jarig bestaan vierde. Vijfentwintig kunstenaars, geselecteerd door kunstcoryfee Pierre Jansen kregen de opdracht een serie van vier werken te maken, gebaseerd op het thema ‘Het dagelijks leven’. De serie van 100 werken werd tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam en alle medewerkers konden een exemplaar uitkiezen voor hun kamer of thuis. In 2017 zijn de kunstwerken overgedragen aan de Albert Heijn Kunst Stichting om de collectie een onafhankelijke status te geven. De activiteiten van de Albert Heijn Kunst Stichting zijn er op gericht de kunstcollectie te integreren in de bedrijfscultuur en sluiten aan bij de belevingswereld van de relatief jonge medewerkers. Verzameld worden kunstwerken van hedendaagse Nederlandse of in Nederland wonende kunstenaars die passen binnen de (interieur-)architectuur van het gebouw, niet bovenmatig hoog geprijsd zijn, geen aanstootgevend karakter hebben en die een diversiteit in materiaalgebruik en artistieke opvattingen laten zien. Kwetsbare of moeilijk te plaatsen formaten worden zoveel mogelijk vermeden, omdat de kunstwerken vooral bedoeld zijn om getoond te worden aan de medewerkers en bezoekers. Dat de meeste werken ook imagobevestigend zijn, bijvoorbeeld uitgevoerd in (Albert Heijn) blauw of reflecteren op de retailfunctie van het bedrijf, is geen harde noodzaak, maar komt wel regelmatig in de werken naar voren. “Zintuiglijk, materieel, dagelijks leven, dynamisch, betrouwbaar en vooruitstrevend zijn wel etiketten die op de hele collectie geplakt kunnen worden”, zegt Jorrit van Bavel, conservator van de Albert Heijn Kunst Stichting. “De collectie bestaat uit zo’n 750 werken waarvan een klein deel ruimtelijk werk is. De meeste beelden staan opgesteld in de Beeldengalerij, een enkel werk op de gangen, maar omdat er veel verkeer is van heen en weer lopende medewerkers en de gangen niet heel breed zijn, is de keuze voor werk aan de muur mede een praktische belang.”

 


Aankopen


De Albert Heijn Kunst Stichting werd in 1995 opgericht en kent een bestuur waarin alle afdelingen van Ahold zijn vertegenwoordigd. Jorrit van Bavel zit vier jaar in het bestuur (als secretaris) van de Kunst Stichting en is sinds een half jaar conservator voor één dag per week . “Sinds 2000 verzamel ik zelf kunst. Ik leen ook werken uit aan musea, vind het leuk om jonge kunstenaars te ontdekken, te volgen en te stimuleren. Vanuit die belangstelling en passie ben ik ook conservator geworden van de kunstcollectie en doe daarvoor dezelfde dingen die ik al deed voor mijn privéverzameling. Kunst is belangrijk in een bedrijf: het moet een prikkel zijn voor de medewerkers, moet discussie oproepen en kan ervoor zorgen dat mensen net iets anders gaan kijken en denken, bewust of onbewust. De collectie representeert dan ook de menselijke kant en laat maatschappelijke betrokkenheid zien. We staan met onze kunstcollectie middenin de Nederlandse samenleving, ondersteunen zowel gevestigde als jonge kunstenaars, geven opdrachten en organiseren rondleidingen, lezingen en bijeenkomsten. Daarvoor hebben we een vast budget per jaar dat vrij besteed kan worden. We bezoeken ateliers, kunstbeurzen en de eindexamens van kunstacademies of laten ons adviseren door onze externe kunstadviseur Wende Wallert. Het aankoopbeleid houdt tevens in dat we nauwelijks werken in opslag hebben. Alleen eventueel te restaureren werken of werken die terugkomen van een bruikleen worden tijdelijk opgeslagen.” Alle werken uit de collectie zijn geplaatst op het hoofdkantoor in Zaandam, de grafiek in het distributiecentrum Zaandam. 

 

Werkomgeving


Kunst creëert een open en menselijke werkomgeving, versterkt een innovatief en dynamisch bedrijfsimago doordat het bedrijf nieuwe ideeën onderzoekt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de hedendaagse maatschappij. Kunst draagt tevens bij aan kwaliteit van leven en daarom wil de Stichting het werk voor alle medewerkers toegankelijk maken. Om die doelen te verwezenlijken is de club Vrienden van de Albert Heijn Kunst Stichting opgericht. Een club voor alleen personeelsleden - op dit moment zo’n 200 - die op de hoogte gebracht en gehouden worden van aankopen en werkzaamheden van de Kunst Stichting, die uitgenodigd worden voor lezingen, rondleidingen, uitgifte van edities en uitstapjes en als betrokken liefhebbers discussiëren over het belang van kunst in het eigen bedrijf. De Stichting organiseert educatieve activiteiten gericht op participatie van medewerkers en algemeen publiek. Op aanvraag leent de Stichting werken uit haar collectie uit aan publieksinstellingen. De Albert Heijn Kunst Stichting is aangesloten bij de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

 

Kunstenaars


In de collectie zijn veel bekende namen vertegenwoordigd: David Vandekop, Jan van Munster, Maria Roosen, Sjoerd Buisman, Tom Claassen, Iris le Rütte, Eja Siepman van den Berg, Paul de Reus, Peer Veneman, Henk Visch, Nicolas Dings, Viviane Sassen, Wouter Paaijmans, Johan Tahon, Ronald Zuurmond, Klaas Kloosterboer, JCJ van der Heyden, Marijke de Goey, Raquel Maulwurf, Jantien Jongsma, Navid Nuur, Anne Wenzel en een van de laatste aankopen, glaswerk van Marinke van Zandwijk. 

De Metafoor van Henk Visch is een bronzen beeld waarin een vrouwfiguur een groot blok boven haar hoofd tilt. Een verwijzing naar de kracht van het bedrijf? Ook de Wolkendrager van Paul de Reus gaat gebukt onder een enorme last. De Reus toont in het werk de feilbare mens die zelfs gebukt gaat onder een wolk. Het neonwerk (T)HERE van Navid Nuur laat zien dat een letter meer of minder een wereld van verschil kan betekenen. Het neon zorgt er tevens voor dat het werk associaties oproept met commercie, de context van een bedrijf als Albert Heijn. Nieuw is het schilderij Zonder titel van de nog jonge kunstenaar Anouk van Zwieten. De losse verftoets en de open vlakken in het werk creëren beweging en dynamiek in het schilderij waarin Van Zwieten haar reflecties op het dagelijks leven weergeeft. Het lange beeld Grow with the Flow #8 van Bas de Wit stamt uit een serie sculpturen die zijn geïnspireerd op de kunstgeschiedenis. Een Korinthische zuil heeft een nogal eigenzinnige vorm aangenomen, is uit z’n voegen gegroeid en de lucht in geschoten waardoor alles uit verhouding is geraakt. Het is geen mooi gecultiveerde vorm meer maar het is iets grilligs en organisch geworden. 

 

www.albertheijnkunststichting.nl

 

 

Comments