Verzamelaars: Alexander Ramselaar

Verzamelaars aan het woord: 
Alexander Ramselaar

In tien jaar tijd bouwde Alexander Ramselaar een interessante en brede  kunstcollectie op die meer dan 150 werken omvat. Bijna allemaal actuele kunst. Vaak heftig werk van soms nog jonge kunstenaars die relatief snel zijn doorgebroken. De helft van zijn verzameling bestaat uit fotografie. Daarnaast kocht hij een zestigtal schilderijen en een enkele tekening. Ruimtelijke objecten en sculpturen zijn ondervertegenwoordigd, maar wat hij op dat terrein bij elkaar heeft gebracht, verdient de noemer ‘origineel en grensverleggend’. De thematiek die hij bij zijn aankopen hanteert, is breed: architectuur, gebouwde omgeving, intermenselijke verhoudingen en de zelfkant van het leven.

Door Etienne Boileau

“Zo’n tien jaar geleden kocht ik mijn eerste werk, een foto van Jean Marc Spaans. Daar werd ik helemaal stil van. Ik heb een rondje door de stad gelopen en daarna heb ik het gekocht. Geleidelijk aan is het verzamelen voor mij een passie geworden. In het begin kocht ik lukraak bij galeries in Rotterdam en volgde ik gewoon mijn hart. Doordat ik in een soort kunstscène terechtkwam, vloog ik ook naar buitenlandse beurzen en verruimde zo mijn blikveld. Door gesprekken met andere verzamelaars en ontvangsten bij mij thuis van mensen die tijdens Art Rotterdam mijn verzameling wilden bekijken, word je je meer bewust van waar je mee bezig bent. Gaandeweg zijn er enkele duidelijke verhaallijnen in de verzameling ontstaan en ben ik connecties gaan zien. Toch wil ik niet uitsluitend voor een bepaald verzamelthema kiezen. Zodra ik daar heel dicht bij ben, besluit ik toch weer mijn impulsen te blijven volgen.”

Lees meer in Beelden 3#2010. Neem een abonnement of vraag een proefnummer aan.

Comments