Vrijheid

Vrijheid. IJkpunten in de Nederlandse kunstgeschiedenis tussen 1968-2018

Door Geraart Westerink

Vrijheidheet de grootschalige expositie die gastcurator Hans den Hartog Jager in opdracht van de Fundatie maakte. Hij koos daarvoor vijftig Nederlandse ‘kernkunstwerken’ uit de laatste vijftig jaar. Na Meer licht(2010), Meer macht(2014) en Zie de mens(2016) is Vrijheidde vierde tentoonstelling van Den Hartog Jager in Zwolle.

Bij het thema vrijheid denk je in eerste instantie vooral aan de bevrijding, de periode kort na de Tweede Wereldoorlog. Den Hartog Jager start echter in 1968, toen het tijdperk van de flower power aanbrak. Een spannend begin, waar wat voor te zeggen valt. Zelden zijn er in zo korte tijd zoveel oude waarden afgebroken als toen en zoveel nieuwe wegen ingeslagen. Waar de kaders van zijn voorgaande exposities nog enigszins begrensd waren en er een rode draad herkenbaar was - hoe dun soms ook - daar is het thema vrijheid wel erg ruim en multi-interpretabel. Het is daarom nuttig, zelfs onontbeerlijk, om iets meer te weten over de achterliggende bedoelingen van Den Hartog Jager.

Vrij geïnterpreteerd constateert hij dat dé kunstgeschiedenis niet meer bestaat. Er zijn steeds minder verbanden zichtbaar en het historisch besef is - volgens hem - sterk afgenomen, waardoor er een inhoudelijk artistiek vacuüm is ontstaan, waarbij iedereen de geschiedenis naar zijn hand probeert te zetten, maar die tegelijkertijd niet of nauwelijks overziet. De tentoonstelling probeert ijkpunten te benoemen die houvast brengen in een chaotische periode die zo anders is dan de overzichtelijke en veilige gezamenlijkheid van vroeger met zijn opeenvolgende stromingen en avant-gardes. Den Hartog Jagers ijkpunten zijn overigens geen onwrikbare dogma’s, maar vormen vooral een aanleiding om inhoudelijke discussies te starten, om vragen te stellen. Lees meer in Beelden 2#2019, verschijningsdatum 29 maart 2019

 

Vrijheid, Museum de Fundatie, Zwolle, 18 januari t/m 12 mei 2019, www.museumdefundatie.nl

Comments